Nu är det dags att återigen tänja på gränserna när vi på årets SEE-mässa introducerar ”dubbeloffert på en timmme”. I 2012 års version låg utmaningen i att på en timme ge ett pris enligt kundens underlag. Årets utmaning innebär att vi dessutom ska presentera en offert med alternativa lösningar till ett bättre pris. Det kan bl. a. handla om ersättningskomponenter och/eller någon förändring på produkten.

Så ta med ert offertunderlag och utmana oss! Medan du sedan tar en promenad på mässan gör vi din offert klar. För vissa kanske en omöjlig uppgift men för oss en spännande och högst realistisk utmaning. Vågar man inget, vinner man inget. Vi är redo!

Välkommen till en ny tanke
Vi vill visa att det går att tänja på gränserna för vad som anses möjligt i EMS-branschen. Därför går vi nu ut med konceptet ”dubbeloffert på en timme”. Under onsdagen och torsdagen på mässan kommer vi att finnas tillgängliga och utföra beräkningar samt prissätta de förfrågningar och underlag som ni tillhandahåller.

För att göra detta möjligt behöver vi er hjälp med att följa den mall vi har skapat för att kunna tillgodose era önskemål. Mallen finns tillgänglig att ladda ner längst ner på sidan. Här ser du också en ifylld mall så att du kan se hur det bör se ut när det är klart.

Vi behöver följande underlag från er:

 • BOM i Excel enligt visad/bifogad modell
 • Gerberunderlag
 • Monteringsinstruktioner om de finns tillgängliga
 • Om det finns bilder på produkten så är det önskvärt

Denna dokumentsamling är nödvändig för att vi skall kunna ge er en korrekt beräkning som ni sedan kan beställa mot om så önskas.

Underlagen kan ni lämna på plats (elektroniskt) under hela mässan alt. skicka underlagen till oss i förväg på: offert@inission.com

Det finns några begränsningar i vårt erbjudande (konstigt vore kanske annars), men är ni villiga att ge oss mer än en timme så gör vi gärna en komplett offert.

De saker som vi gärna kompletterar med är:

 • Ritningsbundet material
 • Test
 • Gjutning
 • Om ni har en produkt som innehåller komponenter som är registrerade, vänligen meddela detta i samband med lämnandet av dokumentationen.

Det här får ni av oss:

 • Inission tar fram en offert per produkt och kund som man kan göra en beställning mot.
 • Offerten är giltig under 30 dagar.
 • Om man använder mallen så kommer vi att presentera en offert inom en timme.
 • En personlig genomgång av offerten.
 • Gemensam genomgång av dokumentation innan produktion.

Vi kommer inte att ha möjlighet att jobba med för många offerter samtidigt så det gäller att vara snabb ut i startblocken. Om vi inte kan ta oss an offerten omgående, sätter vi en ny tid så att vi kan bevisa vår duglighet. Det är att utmana branschen det – våga nu utmana oss!

Tom mall att fylla i:
Produktbom_massoffert_mall

Exempel på ifylld mall:
Produktbom_massoffert_ifylld_mall

 

– Registrera dig här för fri entré.

– Läs mer om mässan här.