Det är få som tror på svensk produktion. Bakgrunden känner väl alla till. Från att ha varit ett föregångsland med produktion som kärnverksamhet så har Svensk produktion sedan många år minskat i omfattning, framförallt till förmån för mer östlig produktion.

Vi på Inission har en stark tro på svensk produktion. Så stark att vi tagit oss an en rejäl utmaning. Vi har valt att kalla den Inspirit 2×2 2017 och innebär att vi 2017 ska kunna producera dubbelt så mycket, i dubbla hastigheten, med lika många anställda som år 2012. Med rätt förutsättningar är det en spännande och högst realistisk utmaning.

Redan 2009 satsade Inission på LEAN som ett strategiskt verktyg för att utveckla verksamheten. Lean är en ständig och långsiktig förbättringsprocess. Det handlar om att identifiera och eliminera aktiviteter som inte skapar värde för kunden. Man ska jobba smartare, inte hårdare. Vara flexibel och ha en överblick och förståelse för förhandlingskedjan.

Vi satte upp en ambitiös vision om att Inission skulle bli så berömt för sitt LEAN-arbete att folk på eget initiativ ville besöka oss för att ta del av vårt arbete.

Efter flera år av utbildning och utveckling, bl.a. i samarbete med Produktionslyftet, kände vi oss både trovärdiga och säkra på att kunna lyfta vårt förbättringsarbete ytterligare flera nivåer.

2012 lanserade vi därför det 5-åriga förbättringsprogrammet Inspirit 2×2 2017, vårt verktyg och mål för att få få de nöjdaste kunderna.

Sedan dess har vi utarbetat planer och aktiviteter som ska säkerställa målet. Det är viktigt att alla, både ledningen och personal, ska tycka att utmaningen är rolig och att man känner sig delaktig och respekterad. Då kommer engagemanget. Kraften finns i hela organisationen.

Inission hade redan höga mål gällande leveransprecision där många av våra kunder vittnar om att vi är bättre än branschen. Nu ska ledtiden halveras och rätt gjort kommer det att ytterligare öka leveransprecisionen. En paradox kan tyckas men halverad ledtid betyder att man har färre pågående aktiviteter samtidigt. Det ger en enklare planering, vilket resulterar i bättre resultat, till våra kunder och deras kunders glädje.

Nu, våren 2014, lanserar vi Inspirit 2×2 2017 externt för att pressa oss ett steg till. Det känns spännande. Nu har vi blickarna på oss. Men vi känner oss trygga och redo. Hittills har vi levererat vad vi lovat.

Vi på Inission tror på Svensk produktion och Inspirit 2×2 2017 är vår utmaning för att öka vår konkurrenskraft och få de nöjdaste kunderna. Nu hoppas vi att du finner inspiration i det här.

Utmana oss, dig själv och branschen.

Länge leve svensk produktion!

/Olle Hulteberg, Managing director

……………………………………………………………………….

Kundnyttan av 2×2 2017:
• 12% billigare produkter!
• Ökad leveransprecision!
• bättre flexibilitet!

……………………………………………………………………….

Olle Hulteberg
Managing director
olle.hulteberg@inission.com
mobil +46 707 20 24 44