Produktionslyftet uppmärksammade Inission Mikromakarna i sitt senaste nyhetsbrev. Rubriken och texten nedanför är hämtad därifrån.

Hos Inission Mikromakarna i Pajala genomfördes i mitten av september en workshop kring företagets utmaningar, där även Fredrik Berghel (koncernägare, Inission) var med och deltog i arbetet. Fredrik berättade om ledningens syn på Lean och visade att det från ägarsidan finns ett starkt stöd för arbetet med Produktionslyftet – de vet hur viktigt det är att ägare och ledare visar vägen och ser långsiktigt på arbetet.

Fredriks besök i Pajala gav arbetet en bra start och en förståelse om att detta inte är något som kommer ”blåsa över” utan är början på ett långt och spännande arbete. Mer information har anders.sorqvist@produktionslyftet.se.


Fredrik berättar om ledningens syn på Lean.

Nyhetsbrevet i sin helhet:
http://www.produktionslyftet.se/event/?Event=E20140929122602