(Fr. v.) Björn Jernström & Anders Becker.

Hösten 2012, för drygt två år sedan, avgjordes Inissions första upplaga av Inission Innovation Award. Överst på pallen och 1 miljon kr i tillverkningstjänster rikare stod Björn Jernström från Ferroamp med sin innovation Smart Energy Hub. Nu, efter flera år av utveckling och hårt arbete, står vi nere i en källare i en av Örebrobostäders fastigheter och bevittnar installationen av Ferroamps första sålda produkt. Med kretskort från Inission.

Smart Energy Hub är en kombination av solceller och lokalt energilager. Syftet är att man ska kunna styra energiflödena på ett optimalt sätt och på så vis sänka kostnaderna. Eftersom man kan lagra energi kan el köpas när den är som billigast, t.ex på natten, och därefter användas på dagen.


Närbild på ACE. I displayen visas fördelningen av ampere i faserna.

Produkten som installeras hos Örebrobostäder heter ACE. ACE (Adaptive Current Equalizer) är en adaptiv strömutjämnare och en modul ur Smart Energy Hub-paketet. Designen är tilltalande. Helt svart, rektangulär med mjuka kanter och en rund touch-display i mitten som visar fördelningen av ampere i faserna. Sedan en tid tillbaka har Ferroamp börjat konstruera Smart Energy Hub-delarna som moduler som kan säljas separat. Skulle man vid ett senare tillfälle vilja ha fler delar i Smart Energy Hub-paketet är det enkelt att koppla på.

Modulen ACE passar bäst i stora flerfamiljshus där energibelastningen är hög. När ny elutrustning ersätter gammal samtidigt som allt fler apparater hamnar i våra hem riskerar de att hamna på samma fas vilket innebär att faserna snedbelastas. Då kan fastighetens huvudsäkringar lösa ut och orsaka problem för alla i fastigheten. Tidigare har lösningen varit att manuellt flytta ledningar, byta eluttag och/eller installera högre huvudsäkringar. Men detta är bara temporära lösningar och högre huvudsäkringar innebär högre fasta avgifter.

Med ACE undviker man denna snedbelastning då den flyttar energi mellan fasledarna för att få en så jämn fördelning över faserna som möjligt. ACE gör att fastighetsägare kan minska sina energikostnader och använda all tillgänglig energi i sitt abonnemang med lägsta möjliga huvudsäkring.


Kontoret för dagen.

Installationen i Örebrobostäders fastighet gick snabbt och problemfritt. Med från Ferroamp var grundare och VD Björn Jernström, mjukvaruutvecklare Anders Becker och Mats Karlström ansvarig för försäljning och  marknadsföring. På frågan om vad som händer framöver svarar Björn:

– Intresset för ACE är högt och serietillverkning ligger väldigt nära. Först på tur är ETC Egen El som har en visningspark i Katrineholm där ACE ska installeras. Så hoppas vi förstås på att Örebrobostäder blir nöjda med ACE och vill ha den installerad i fler fastigheter.


(Fr. v.) Björn Jernström och Inissions VD Olle Hulteberg framför några av Örebrobostäders fastigheter.

Örebrobostäder är ett av Sveriges största bostadsbolag med över 1500 fastigheter. Anses nyttan av ACE vara hög innebär det stora affärsmöjligheter för Ferroamp. Jonas Tannerstad, ansvarig för el och automation på Örebrobostäder, berättar hur de kom i kontakt med Ferroamp:

– Det kom till Björns kännedom att vi hade bekymmer med elsäkringarna i våra fastigheter. Då ringde han mig och sa att han ville visa oss en lösning. Vi på Örebrobostäder lägger stort fokus på energieffektivisering och att testa nya innovationer ligger i vår natur,  så intresset för ACE var högt efter visningen. Förutom de uppenbara fördelarna med sänkta energikostnader imponerade även möjligheten att lagra mätdata. Och här är vi idag.

Tror du ACE kommer installeras i fler av era fastigheter framöver?
– Vi kommer att följa upp den första installationen väldigt noga. Ser det bra ut går vi vidare till fas två som innebär att vi kommer installera ACE i ett antal typhus som är representativa för en större mängd hus. De mätningarna kommer vi kunna använda i ett större sammanhang. Visar det sig vara kostnadseffektivt leder det in oss i fas tre där vi i kontrollerad takt kommer att rulla ut installationer i resterande fastigheter.


Jonas Tannerstad, ansvarig för el & automation på Örebrobostäder.

 

För mer information kontakta:
Björn Jernström, 0709-308 982
bjorn@ferroamp.com