Styrelsen för Inission AB har beslutat att påbörja en process för notering av bolaget som ett publikt bolag på Nasdaq OMX First North i Stockholm. Noteringen har planerats sedan lång tid och är ett naturligt nästa steg i Inission AB:s utveckling och fortsatta ambitioner. På årsstämman den 30 mars valdes fyra nya ledamöter till styrelsen och bolaget uppfyller oberoendekravet för noterade bolag. Den nya styrelsen anser nu att bolaget är börsmoget.

MOTIV
Inission AB har förvärv som en del i sin tillväxtstrategi. Inission AB vill vara en aktiv part i branschens konsolidering och en notering skapar en större flexibilitet vid förvärv.

För våra kunder innebär en notering en kvalitetsstämpel och trygghet då vår verksamhet kommer att granskas på ett nytt sätt.

För våra medarbetare innebär noteringen att vi kan bjuda in våra anställda att bli delägare och därmed ytterliga stärka våra band och deras engagemang.

Huvudägarna som idag utgörs av Olle Hulteberg och Fredrik Berghel går in i detta med långsiktighet och avser att fortsatt ha ett avgörande inflytande i bolaget.

Inission har för processen valt Avanza som rådgivare.

Inission är en totalleverantör för skräddarsydda tillverknings- och logistiktjänster inom avancerad industrielektronik. Inission är en strategisk partner som strävar efter en totalekonomisk effektivitet i hela kedjan, från våra leverantörer till kundens kund. Inission koncernen består av fem produktionsenheter lokaliserade i Stockholm, Göteborg, Munkfors, Pajala och Tallinn med en total omsättning som uppgår till ca 300 MSEK. Inission har ca 180 medarbetare.


För ytterligare information kontakta:

Styrelsens ordförande
Bengt Assarsson
Mob. 0703-479551

Koncernchef
Fredrik Berghel
Mob. 0732-022210