Delårsrapporten i sin helhet:
Inission AB Delårsrapport jan-juni 20150821

Q2 i sammandrag (1 april – 30 juni 2015)
•    Nettoomsättningen uppgick till 69 MSEK (66)
•    Rörelseresultatet uppgick till 5,9 MSEK (5,6)
•    Resultat efter finansiella poster 5,9 MSEK (5,5)
•    Soliditet 49% (40%)
•    Vinst per aktie efter skatt 4,93 kr (5,46 kr)

H1 i sammandrag (1 januari – 30 juni 2015)
•    Nettoomsättning 141 MSEK (128)
•    Rörelseresultat 11,5 MSEK (7,6)
•    Resultat efter finansiella poster 11,3 MSEK (7,3)
•    Soliditet 49% (40)
•    Vinst per aktie efter skatt 7,47 kr (5,58 kr)

Om Inission
Inission är kontraktstillverkare av elektroniska produkter till krävande industrikunder i Norden. Koncernen består av moderbolaget Inission AB samt de helägda dotterbolagen Inssion TRIAB AB i Stockholm, Inission Göteborg AB, Inission Munkfors AB, Inission Mikromakarna AB i Pajala, Inission Montronic AB i Sösdala samt det estniska bolaget Inission Tallinn OÜ. Inission omsätter ca 300 MSEK, har ca 190 anställda och är noterat på Nasdaq First North.

Inission AB: org.nr 556747-1890
Stålvägen 4, 684 92 Munkfors

För mer information kontakta
Fredrik Berghel, Koncernchef
+46 732 02 22 10
fredrik.berghel@inission.com