Delårsrapporten i sin helhet:
Inission AB Delårsrapport Jan-Sept 2015

Tredje kvartalet i sammandrag (1 juli – 30 september 2015)
•    Nettoomsättningen uppgick till 64 MSEK (54)
•    Rörelseresultatet uppgick till 3,5 MSEK (1,9)
•    Resultat efter finansiella poster 3,5 MSEK (1,7)
•    Soliditet 49% (40%)
•    Vinst per aktie efter skatt 2,33 kr (1,34)

Nio månader i sammandrag (1 januari – 30 september 2015)
•    Nettoomsättningen uppgick till 204 MSEK (182)
•    Rörelseresultatet uppgick till 15,0 MSEK (9,5)
•    Resultat efter finansiella poster 14,8 MSEK (9,0)
•    Soliditet 49% (42%)
•    Vinst per aktie efter skatt 9,80 kr (6,37)

Om Inission
Inission är kontraktstillverkare av elektroniska produkter till krävande industrikunder i Norden. Koncernen består av moderbolaget Inission AB samt de helägda dotterbolagen Inssion TRIAB AB i Stockholm, Inission Göteborg AB, Inission Munkfors AB, Inission Pajala AB, Inission Montronic AB i Sösdala samt det estniska bolaget Inission Tallinn OÜ. Inission omsätter ca 300 MSEK, har ca 190 anställda och är noterat på Nasdaq First North.

Inission AB: org.nr 556747-1890
Stålvägen 4, 684 92 Munkfors

För mer information kontakta
Fredrik Berghel, Koncernchef
+46 732 02 22 10
fredrik.berghel@inission.com