Bokslutskommunikén i sin helhet finns här.

Fjärde kvartalet (1 oktober – 31 december 2015)
– Nettoomsättningen uppgick till 76 MSEK (68)
– Rörelseresultatet uppgick till 2,9 MSEK (2,3)
– Resultat efter finansiella poster till 2,6 (2,2)
– Soliditet 47% (42%)
– Vinst per aktie efter skatt 0,75 SEK (1,57)

Helåret (1 januari – 31 december 2015)
– Nettoomsättningen uppgick till 280 MSEK (250)
– Rörelseresultatet uppgick till 18,0 MSEK (11,8)
– Resultat efter finansiella poster 17,4 MSEK (11,3)
– Soliditet 47% (42%)
– Vinst per aktie efter skatt 10,55 SEK (7,94)

Utdelning
Styrelsen föreslår att en utdelning om 3 (3) SEK per aktie lämnas till aktieägarna.

För mer information kontakta
Fredrik Berghel, Koncernchef
+46 732 02 22 10
fredrik.berghel@inission.com


Om Inission

Inission är en totalleverantör för skräddarsydda tillverknings- och logistiktjänster inom avancerad industrielektronik. Koncernen består av moderbolaget Inission AB samt de helägda dotterbolagen Inission TRIAB AB i Stockholm, Inission Göteborg AB, Inission Munkfors AB, Inission Pajala AB, Inission Montronic AB i Sösdala samt det estniska bolaget Inission Tallinn OÜ. Inission omsätter ca 300 MSEK, har ca 190 anställda och är noterat på Nasdaq First North.

Inission AB: org.nr 556747-1890
Stålvägen 4, 684 92 Munkfors
www.inission.com