Juryn har nu utsett årets tre finalister som kommer att tävla om 1,25 miljoner kronor på Scandinavian Eletronic Event tisdagen den 19 april. Juryn har värderat bidragen genom att titta på bl.a. uppfinningshöjd, unikitet, marknadspotential och nyhetsvärde. Juryn består av Inissions ägare och representanter från Prevas, Almi Företagspartner, SEB och NyTeknik. Årets finalister är:

JP Respiratory Technology AB
JP Respiratory Technology AB består av Jakob Löndahl, docent och lektor i Aerosolteknologi, och Per Wollmer, professor och överläkare i Klinisk fysiologi och nuklearmedicin. Båda verksamma på Lunds universitet. Tillsammans deltar de i Inission innovation award med innovationen AiDA.

AiDA, Airspace Dimension Assessment, är ett nytt instrument för diagnos av lungsjukdom vars främsta applikationsområde är diagnostik av KOL, en av de vanligaste sjukdomarna i världen. För att kunna bromsa sjukdomsförloppet av denna obotliga sjukdom är det kritiskt att i ett så tidigt stadium som möjligt identifiera skador på lungan. Idag används spiromteri för inledande diagnos av KOL. Dessvärre ger spirometri främst uppfattning om förträngningar i de övre luftvägarna medan KOL startar i de perifera luftvägarna. Genom skiktröntgen går det att studera de perifera luftvägarna men metoden är kostsam och mätinstrumentet kostar flera miljoner i inköp. AiDA kan också mäta dimensionerna i de perifera luftvägarna men kommer samtidigt att vara billigare, mer lättillgänglig och lättare att använda än t.ex en skiktröntgen.

Simplex motion
Göteborgsbaserade Simplex Motion AB består av uppfinnaren och produktutvecklaren Johan Linder och VD Mikael Rittander. Tillsammans deltar de i Inission innovation award med innovationen SM100A.

SM100A är patenterad och innebär en sensorlösning att styra och positionera en integrerad elektrisk servomotor utan extern enkoder. Vad som gör Simplex motions tekniklösning unik är dess vridmoment i kombination med storleken och vikten. Den integrerade servomotorn SM100A väger nämligen hälften så mycket som konkurrenternas servomotorer men erbjuder lika eller till och med högre vridmoment. SM100A är företagets nuvarande standardprodukt som används i t.ex datorstyrd borrning, fräsning, gravering, vision system, robotar, verktyg, hjälpmedel och i olika typer av automatiserade processer. Detta är branscher där reducerad vikt och storlek börjar bli viktiga faktorer. Den går också snabbt att installera, är enkel att använda och är 25-50% billigare än  konkurrenternas servomotorer.

DynAlign AB
DynAlign AB består av civilingenjör Anders Rubin, styrelseordförande Richard Cuperus, VD Filip Gille och maskiningenjör Michel Belvroy. Tillsammans deltar de i Inission innovation award med innovationen Dynaligner.

Uppriktning av maskiner görs inom i stort sett all tillverkningsindustri, inte minst pappersindustrin. Detta för att undvika obalanser och skadliga krafter i drift. Maskinhaverier föranleder ansenliga produktionsförluster och miljöförstöring. Kostnaden för maskinhaverier orsakade av feluppriktning utgör minst 50 % av den totala kostnaden för alla maskinhaverier. Idag görs en uppriktning när maskinen är stillastående och resultatet är endast optimalt i ett enda drifttillstånd. Med Dynaligner har DynAlign AB skapat ett reglersystem som under drift ger en automatisk och kontinuerlig uppriktning som är optimal oavsett drifttillstånd. Fördelarna är många, bl.a kan man förlänga tiden mellan planerade driftstopp, undvika maskinhaverier och spara in på stora stilleståndskostnader. Dessutom minskar energiförbrukningen, föroreningarna i miljön och åtgången på reservdelar.


Om Inission innovation award

För tre år sedan startade Inission ägare Olle Hulteberg och Fredrik Berghel en innovationstävling med syftet att hjälpa nya entreprenörer. Sedan dess har tre vinnare utsetts som alla blivit erbjudna tillverkningstjänster till ett värde av 1 miljon kr. Vinnaren har då fått tillgång till hela Inissions produktionsresurser och kompetens för att industrialisera och producera sin innovation. Nu när den fjärde upplagan snart ska avgöras har prissumman höjts ytterliggare. Vinnaren erbjuds tjänster från Prevas till ett värde av 250 000 kr, som ger en totalpott på 1,25 miljoner kr. Prissumman kan användas under ett år. Den 29 mars var sista inlämningsdag och juryn har gått igenom rekordmånga bidrag. Tre finalister har valts ut och den 18 april kommer var och en att grillas av juryn i ett draknästet-liknande koncept. Den 19 april avgörs det vilken som fallit juryn bäst i smaken.

För mer information kontakta:
Olle Hulteberg, Marknadschef Inission
Tel. 0707-202 444,
olle.hulteberg@inission.com

Om Inission
Inission är en lönsam totalleverantör som erbjuder krävande industrikunder i Norden tillverknings- och logistiktjänster för kompletta elektroniska produkter. Inission tar ansvar för utveckling och produktförvaltning under hela produktens livscykel. Genom att hjälpa sina kunder att tidigt designa produkterna på ett smart sätt och krydda produktionen med hög flexibilitet, kundanpassning och korta ledtider blir deras erbjudande mycket konkurrenskraftigt. Inission har ca 210 anställda, omsätter ca 340 MSEK och har produktionsenheter i Stockholm, Göteborg, Munkfors, Pajala, Sösdala och Tallinn. Inission är noterat på Nasdaq First North.