Som informerat tidigare har Inission AB i juni 2016 förvärvat den svenska kontraktstillverkaren Onrox Group. För att finansiera förvärvet har Inission AB sålt en del av Incap Abp:s aktier i sitt innehav så att Inission den 30 juni 2016 äger tillsammans 1.745.288 aktier av Incap, dvs. 40,0 % av alla aktier och röster av Incap. Inission AB är fortfarande den största aktieägaren av Incap. Det tidigare innehavet av Inission var 1 801 666 aktier, dvs. 41,3% av alla aktier och röster i Incap.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Berghel, Koncernchef Inission
fredrik.berghel@inission.com
+46 732 02 22 10

Om Inission
Inission är en totalleverantör för skräddarsydda tillverknings- och logistiktjänster inom avancerad industrielektronik. Koncernen består av moderbolaget Inission AB samt de helägda dotterbolagen Inssion TRIAB AB och Inission Skeab AB i Stockholm, Inission Göteborg AB, Inission Munkfors AB, Inission Pajala AB, Inission Montronic AB i Sösdala samt det estniska bolaget Inission Tallinn OÜ. I juni 2016 förvärvades Onrox Group som består av Onrox Malmö och Onrox Borås samt det danska säljbolaget Onrox ApS. Inission omsätter ca 610 MSEK, har ca 340 anställda och är noterat på Nasdaq First North.