Delårsrapporten i sin helhet:
Inission Q2-rapport 2016

Andra kvartalet i sammandrag:

•    Nettoomsättningen uppgick till 103 MSEK (69)
•    Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (5,9)
•    Resultat efter finansiella poster 8,7 MSEK (5,9)
•    Soliditet 28% (49%)
•    Vinst per aktie efter skatt 5,67 kr (4,93)

För mer information kontakta
Fredrik Berghel, Koncernchef
+46 732 02 22 10
fredrik.berghel@inission.com

Denna information är sådan information som Inission AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 augusti 2016 kl. 08:30 CET.

Om Inission
Inission är en totalleverantör för skräddarsydda tillverknings- och logistiktjänster inom avancerad industrielektronik. Koncernen består av moderbolaget Inission AB samt de helägda dotterbolagen Inssion TRIAB AB och Inission Skeab AB i Stockholm, Inission Göteborg AB, Inission Munkfors AB, Inission Pajala AB, Inission Montronic AB i Sösdala samt det estniska bolaget Inission Tallinn OÜ. I juni 2016 förvärvades Onrox Group som består av Onrox Malmö och Onrox Borås samt det danska säljbolaget Onrox ApS. Inission omsätter ca 610 MSEK, har ca 340 anställda och är noterat på Nasdaq First North.

Inission AB: org.nr 556747-1890
Stålvägen 4, 684 92 Munkfors
www.inission.com