Sammanslagningen av Inissions verksamheter i Sösdala och Malmö har precis inletts. Nu meddelar Inissions ledning att man under hösten också kommer påbörja sammanslagningen av verksamheterna i Borås och Göteborg. Förstudien är avslutad och resultatet visar klara lönsamhetsfördelar i att flytta verksamheten i Göteborg till Boråsfabriken och på så vis skapa en slagkraftig enhet i Västra Sverige.

– Sammanslagningen är goda nyheter både för oss och våra kunder. Vi kan dra nytta av varandras kunskap och erfarenhet och utnyttja resurserna bättre. Kunderna kan sedan ta del av de samlade krafter och resurser som våra verksamheter har. I samband med sammanslagningen kommer kunderna, så långt det är möjligt, få vara delaktiga i processen så att vi får ut avsedda synergieffekter, säger Rolf Siltala, platschef Inission Göteborg.

– Vi ser fram emot sammanslagningen. Inför Inissions köp av Onrox Group fungerade samarbetet klockrent. Jag är därför övertygad om att det kommer gå lika bra nu. Jag och Rolf kommer bra överens och vi kommer ta det bästa ur bägge företagen och vidareutveckla verksamheten i god Inission-anda. Inission Göteborg har även en hel del spännande kunder som jag ser fram emot att träffa. Jag vill därför avsluta med att hälsa dem varmt välkomna till Borås, säger Börje Nilsson, VD Onrox Borås.

Kontaktpersoner:
Rolf Siltala, Platschef Inission Göteborg
rolf.siltala@inission.com
tel. 0737 19 63 38

Börje Nilsson, VD Onrox Borås
borje.nilsson@onrox.se
tel. 0708 33 42 60


Relaterade artiklar:
– Inissions verksamheter i Södala och Malmö slås ihop
Inission förvärvar Onrox Group och gör sin största affär någonsin.


Inissions pågående integrationsprojekt:

Inission Triab + Inission Skeab (stockholm)
Inission Montronic + Onrox Malmö (Malmö)
Inission Göteborg + Onrox Borås (Borås)

Denna information är sådan information som Inission AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 augusti 2016 kl. 17:30 CET.


Om Inission
Inission är en totalleverantör för skräddarsydda tillverknings- och logistiktjänster inom avancerad industrielektronik. Koncernen består av moderbolaget Inission AB samt de helägda dotterbolagen Inssion TRIAB AB och Inission Skeab AB i Stockholm, Inission Göteborg AB, Inission Munkfors AB, Inission Pajala AB, Inission Montronic AB i Sösdala samt det estniska bolaget Inission Tallinn OÜ. I juni 2016 förvärvades Onrox Group som består av Onrox Malmö och Onrox Borås samt det danska säljbolaget Onrox ApS. Inission omsätter ca 610 MSEK, har ca 340 anställda och är noterat på Nasdaq First North.