I juni 2016 köptes Onrox Group upp av Inission. I gruppen ingick bl.a Onrox Malmö, en komplett fabrik som är resurseffektiv, storskalig och har ett geografiskt fördelaktigt läge. Nu genomgår fabriken en Inissifiering i syfte att skapa en Inspiritfabrik. För att manifistera förändringen byter Onrox Malmö namn. Välkommen Inission Malmö AB.

Förvärvet har gjort Inission till en tongivande totalleverantör i storstadsregionen Malmö, Köpenhamn och Öresundsområdet. Dessutom pågår en fusion av våra verksamheter i Skåne då Inission Montronic AB i Sösdala flyttar in hos Inission Malmö AB. All kompetens och resurser på ett och samma ställe, i en region med stark tillväxt som lockar till sig både nytt näringsliv och nya invånare.

Inspirit
Fyra månader efter förvärvet genomgår den tidigare Onroxfabriken i Malmö en omvandling, eller som vi kallar det – Inissifiering. Skyltar byts ut och anställda undervisas i Inspirit, Inissions egna framgångsstrategi baserad på Lean och våra värderingar. Resultatet blir effektiv och resurssnål produktion och ett riktigt bra erbjudande till marknaden. Inission Malmö AB blir också en Inspiritfabrik, dvs ett fönster till hela Inission och ett centre of excellence inom koncernen.

”Inission Malmö har idag en gedigen kundportfölj som speglar Öresundsregionens tillväxt genom att växa med nya kunder och befintliga kunder. Fabriken får nu tillgång till större muskler och bredare kompetens. På det sättet blir Inission Malmö ett fönster till hela Inission samtidigt som det lokala erbjudandet är komplett”, säger Olle Hulteberg, Marknadschef Inission.

För att ytterligare stärka vår närvaro i en intressant region har Inission också ett Köpenhamnsbaserat säljbolag. Bolaget har funnits sedan 2009 och Inission Malmö AB försörjer redan flera danska kunder. Säljbolaget har namnändrats till Inission København ApS.


Kontaktuppgiter

Olle Hulteberg, Marknadschef Inission
+46 707 20 24 44
olle.hulteberg@inission.com


Om Inission

Inission är en totalleverantör för skräddarsydda tillverknings- och logistiktjänster inom avancerad industrielektronik. Koncernen består av moderbolaget Inission AB samt de helägda dotterbolagen Inssion TRIAB AB och Inission Skeab AB i Stockholm, Inission Göteborg AB, Inission Munkfors AB, Inission Pajala AB, Inission Montronic AB i Sösdala samt det estniska bolaget Inission Tallinn OY. I juni 2016 förvärvades Onrox Group som bestod av Onrox Malmö (nu Inission Malmö AB) och Onrox Borås samt det danska säljbolaget Onrox ApS (nu Inission København ApS). Inission omsätter ca 610 MSEK, har ca 340 anställda och är noterat på Nasdaq First North.


Mer om Inspirit

Inission har under de senaste åren gjort en unik resa. Genom förtroende och attityd har vi skapat en företagskultur som inte tummar på flexibilitet och precision. Personalen har idag en förståelse och ett beteende som driver fram små förbättringar varje dag. Kunder och innovatörer ska kunna fokusera på sina idéer och Inission ser till att utföra uppdraget och logistiken ända till kundens kund. Fortsatt utbildning inom Lean och tillämpning av dess principer har hjälpt oss reducera ledtider och tillverkningskostnader. Fördjupat samarabete med kunder och leverantörer har påbörjats för ständig förbättring. Vi prioriterar flödeseffektivitet före resurseffektivitet. Vi skapar förutsättningar för kontinuerligt lärande i stället för enbart utförande. Verksamheten drivs av våra värderingar, principer, metoder och verktyg i motsats till att den drivs av specifika personer. Många skulle kalla detta en Lean verksamhetsstrategi, vi kallar det Inspirit – vårt verktyg för att nå våra mål.