Onrox Borås är en modern fabrik som är resurseffektiv, storskalig och har ett geografiskt fördelaktigt läge. Liksom Inission Malmö AB genomgår Onrox Borås en inissifiering i syfte att skapa en Inspiritfabrik. För att manifistera förändringen byter Onrox Borås namn. Välkommen Inission Borås AB.

Inission Borås AB har varit en del av Inission sedan juni 2016 och är Inissionkoncernens största fabrik sett till omsättning och medarbetare. Fabriken har idag ca 90 medarbetare och har sedan 2002 till 2016 ökat omsättningen från 17 MSEK till 200 MSEK. 60% av produktionen utgörs av box-build och kunderna representerar branscher såsom medical, trådlös kommunikation och marin. Nu pågår dessutom en samlokalisering då Inission Göteborg AB flyttar in hos Inission Borås AB.  All kompetens och resurser på ett och samma ställe med målet att skapa en slagkraftig produktionsenhet i Västra Sverige.

Inspirit
Liksom Inission Malmö AB genomgår nu Inissions Boråsfabrik en omvandling, eller som vi kallar det – Inissifiering. Skyltar och mailadresser byts ut och anställda undervisas i Inspirit, Inissions egna framgångsstrategi baserad på Lean och våra värderingar. Resultatet blir effektiv och resurssnål produktion och ett ännu bättre erbjudande till marknaden. Inission Borås AB blir också en Inspiritfabrik, dvs ett fönster till hela Inission och ett centre of excellence inom koncernen.

Om Inission
Inission är en totalleverantör för skräddarsydda tillverknings- och logistiktjänster inom avancerad industrielektronik. Koncernen består av moderbolaget Inission AB samt de helägda dotterbolagen Inssion TRIAB AB och Inission Skeab AB i Stockholm, Inission Göteborg AB, Inission Munkfors AB, Inission Pajala AB, Inission Montronic AB i Sösdala, Inission Malmö AB, Inission Borås AB, det estniska bolaget Inission Tallinn OÜ samt det danska säljbolaget Inission København ApS. Inission omsätter ca 610 MSEK, har ca 340 anställda och är noterat på Nasdaq First North med Avanza som Certified Advisor.

Mer om Inspirit
Inission har under de senaste åren gjort en unik resa. Genom förtroende och attityd har vi skapat en företagskultur som inte tummar på flexibilitet och precision. Personalen har idag en förståelse och ett beteende som driver fram små förbättringar varje dag. Kunder och innovatörer ska kunna fokusera på sina idéer och Inission ser till att utföra uppdraget och logistiken ända till kundens kund. Fortsatt utbildning inom Lean och tillämpning av dess principer har hjälpt oss reducera ledtider och tillverkningskostnader. Fördjupat samarabete med kunder och leverantörer har påbörjats för ständig förbättring. Vi prioriterar flödeseffektivitet före resurseffektivitet. Vi skapar förutsättningar för kontinuerligt lärande i stället för enbart utförande. Verksamheten drivs av våra värderingar, principer, metoder och verktyg i motsats till att den drivs av specifika personer. Många skulle kalla detta en Lean verksamhetsstrategi, vi kallar det Inspirit – vårt verktyg för att nå våra mål.