Aktieägarna kallades den 23 november till en extra bolagsstämma i Inission AB (publ) den 15 december 2016. Anledningen är att den extra bolagsstämman skulle besluta om sakutdelning. Detta för att tillvarata aktieägarnas bästa genom att lyfta fram och dela ut dolda värden i Inission AB (publ). Till ordförande vid stämman valdes Inissions styrelseordförande Bengt Assarsson. Vid stämman var 900.680 aktier (75,1 %) av totalt 1.200.000 aktier representerade motsvarande 78 % av rösterna.

BESLUT PÅ STÄMMAN:

Beslut angående styrelsens förslag till beslut om vinstutdelning från Inission AB till aktieägarna.

Fredrik Berghel, koncernchef Inission, föredrog styrelsens förslag till beslut om vinstutdelning från Inission AB (publ) till aktieägarna enligt bilaga 3 inkluderande Revisorns yttrande enligt bilaga 4.

I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman om sakutdelning innebärande att samtliga Inission AB (publ) aktier i Incap Oyj (publ) delas ut till aktieägarna i Inission AB (publ).

Bolagsstämman beslutade även att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om avstämningsdag för rätt till utdelning i form av aktier i Incap Oyj samt att göra eventuella smärre ändringar i bolagsstämmans beslut som må krävas av tekniska skäl.

Majoritesaktieägarna i Inission Olle Hulteberg, Fredrik Berghel och Lars Wingefors kommer via bolag efter utdelningen att äga 27% i Incap Oyj. Majoritesaktieägarna meddelade att de inte avser att sälja sina Incap Oyj-aktier i närtid.

Pdf-version: Kommunike.pdf

För mer information kontakta:
Fredrik Berghel, koncernchef Inission
+46 707 20 24 44
fredrik.berghel@inission.com

Denna information är sådan information som Inission AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 december 2016 kl. 08:30 CET.


Om Inission AB

Inission är en totalleverantör för skräddarsydda tillverknings- och logistiktjänster inom avancerad industrielektronik. Koncernen består av moderbolaget Inission AB samt de helägda dotterbolagen Inssion TRIAB AB och Inission Skeab AB i Stockholm, Inission Göteborg AB, Inission Borås AB, Inission Munkfors AB, Inission Pajala AB, Inission Malmö AB, Inission Montronic AB i Sösdala, det estniska bolaget Inission Tallinn OÜ och säljbolaget Inission København ApS. Inission AB omsätter ca 610 MSEK, har ca 340 anställda och är noterat på Nasdaq First North med Avanza som certified advisor.

Inission AB: org.nr 556747-1890
Stålvägen 4, 684 92 Munkfors
www.inission.com