Inission_Bokslutskommunike_för_2016.pdf

1 oktober – 31 december 2016 i sammandrag:
– Nettoomsättningen uppgick till 176 (76) MSEK
– Rörelseresultatet uppgick till 2,4 (2,9) MSEK
– Resultat efter finansiella poster uppgick till 1,3 (2,6) MSEK
– Soliditet 18 (47) %
– Vinst per aktie efter skatt 0,53 (0,75) SEK

1 januari – 31 december 2016 i sammandrag:
– Nettoomsättningen uppgick till 526 (280) MSEK
– Rörelseresultatet uppgick till 24,4 (18,0) MSEK
– Resultat efter finansiella poster uppgick till 22,8 (17,4) MSEK
– Soliditet 18 (47) %
– Vinst per aktie efter skatt 15,43 (10,55) SEK

För mer information kontakta:
Fredrik Berghel, Koncernchef
+46 732 02 22 10
fredrik.berghel@inission.com

Denna information är sådan information som Inission AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 februari 2017 kl. 08:30 CET.

Om Inission AB
Inission är en totalleverantör för skräddarsydda tillverknings- och logistiktjänster inom avancerad industrielektronik. Koncernen består av moderbolaget Inission AB samt de helägda dotterbolagen Inssion Triab AB och Inission SKEAB AB i Stockholm, Inission Borås AB, Inission Munkfors AB, Inission Pajala AB, Inission Malmö AB, Inission Montronic AB i Sösdala, det estniska bolaget Inission Tallinn OÜ och säljbolaget Inission København ApS. Inission AB har ca 340 anställda och är noterat på Nasdaq First North med Avanza som certified advisor.

Inission AB: org.nr 556747-1890
Stålvägen 4, 684 92 Munkfors
www.inission.com