Från vänster: Per-Ola Eriksson från Nordea, Fredrik Berghel och Olle Hulteberg från Inission, Peter Rover från Effect Management. Foto: www.100graderkarlstad.se

Inission, med huvudägarna Fredrik Berghel och Olle Hulteberg i spetsen, vann Nordea Step Up Award under den årligt återkommande affärs- och framtidsmässan 100° Karlstad. 100° Karlstad är ett evenemang för det värmländska näringslivet med fokus på kunskap, inspiration samt värdefulla kontakter och affärer. Mässan avslutades med en gala där sju priser delades ut till personer, organisationer eller företag som på olika sätt hjälpt till att stärka regionen Värmland .

Om Nordea Step Up Award
Priset tilldelas ett företag som under de senaste åren tagit betydande steg i sin utveckling för att möta framtida utmaningar och möjligheter, samt direkt eller indirekt bidragit till att stärka Värmland som affärsregion. Företaget ska även ha en uthållig lönsamhet, arbeta med hållbarhetsfrågor samt följa etiska riktlinjer. Utmärkelsen delas ut av Nordea i samarbete med Effect Management.

Inission vann med följande motivering:
”Vinnaren har uppvisat ett genuint entreprenörskap, systematiskt utvecklingsarbete och framtidstro utifrån devisen ”Förändring är förbättring”. Företagets omsättning har sedan ägarskiftet 2008 ökat från 100 till drygt 600 MSEK med god lönsamhet. Vinnaren har – i en tuff bransch – ambitionen att leda utvecklingen – inte följa den.”

100grader
Foto: www.100graderkarlstad.se

100° Karlstad arrangerades av Karlstad kommun, NWT, Nordea, Karlstad Handel och Karlstad CCC.

läs gärna mer om vinnarna på 100° Karlstad.