Bekräftat körschema inför aktiesplit:

10 maj – Sista dag för handel med aktier innan aktiesplit. ISIN (International Securities Identification Number) kod SE0007131990.

11 maj – Första dag för handel efter aktiesplit. Aktien får därmed den nya ISIN-koden, SE0009889678.

12 maj – Avstämningsdag.

Urklipp från konstituerande styrelsemöte den 25 april 2017:
För att uppnå ett mer ändamålsenligt antal aktier och därmed på sikt minskad volatilitet har bolagsstämman beslutat att varje befintlig aktie delas upp på fyra nya aktier av samma aktieslag som före uppdelningen, en så kallad split. Genom aktiesplit så sänks kvotvärdet på bolagets aktier till att bli en fjärdedel av kvotvärdet före aktiespliten. Antalet aktier ökar från 1 200 000 till 4 800 000, varav 800 004 är aktier av serie A och 3 999 996 är aktier av serie B. Stämman har bemyndigat styrelsen att fastställa avstämningsdag samt antagit en ny bolagsordning med justerade gränser för antal aktier.

Kommuniké från Årsstämman den 25 april 2017 i sin helhet

För mer information kontakta:
Fredrik Berghel, Koncernchef
+46 732 02 22 10
fredrik.berghel@inission.com

Om Inission AB
Inission är en totalleverantör för skräddarsydda tillverknings- och logistiktjänster inom avancerad industrielektronik. Koncernen består av moderbolaget Inission AB samt de helägda dotterbolagen Inssion Triab AB och Inission SKEAB AB i Stockholm, Inission Borås AB, Inission Munkfors AB, Inission Pajala AB, Inission Malmö AB, Inission Montronic AB i Sösdala, det estniska bolaget Inission Tallinn OÜ och säljbolaget Inission København ApS. Inission AB har ca 340 anställda och är noterat på Nasdaq First North med Avanza som certified advisor.

Inission AB: org.nr 556747-1890
Stålvägen 4, 684 92 Munkfors
www.inission.com