Inission AB Delårsrapport Q1 2017.pdf

Första kvartalet i sammandrag:
Nettoomsättningen uppgick till: 187 (69) MSEK
Rörelseresultatet uppgick till: 8,8 (4,9) MSEK
Resultat efter finansiella poster: 7,8 (4,9) MSEK
Soliditet: 16 (48) %
Resultat per aktie före utspädning: 5,15 (3,29) SEK
Resultat per aktie efter utspädning: 5,03 (3,21) SEK

För mer information kontakta
Fredrik Berghel, Koncernchef
+46 732 02 22 10
fredrik.berghel@inission.com

Denna information är sådan information som Inission AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 maj 2017 kl. 08:30 CET.

Om Inission AB
Inission är en totalleverantör för skräddarsydda tillverknings- och logistiktjänster inom avancerad industrielektronik. Koncernen består av moderbolaget Inission AB samt de helägda dotterbolagen Inssion Triab AB och Inission SKEAB AB i Stockholm, Inission Borås AB, Inission Munkfors AB, Inission Pajala AB, Inission Malmö AB, Inission Montronic AB i Sösdala, det estniska bolaget Inission Tallinn OÜ och säljbolaget Inission København ApS. Inission AB har ca 340 anställda och är noterat på Nasdaq First North med Avanza som certified advisor. Bolagets rapporter arkiveras under inission.com/investor-relations

Inission AB: org.nr 556747-1890
Lantvärnsgatan 4, 652 21 Karlstad