Inspirit 2.0 . Förbättra och förtydliga vårt verksamhetssystem.pdf

“Vi på Inission har satt ett utmanande men högst realistiskt mål. År 2020 ska vi med lika många anställda som 2012 kunna producera dubbelt så mycket på halva tiden. Men inte på bekostnad av personalen, utan genom att förenkla och förbättra hur vi jobbar. Alla ska vilja vara med och vara engagerade. Målbilden har vi döpt till 2×2 2020 och verktyget vi ska använda för att nå målet kallas Inspirit. Nu har arbetet med att uppgradera verktyget påbörjats.”
/Thomas Åström, Chief Lean Officier Inission AB.

 

Inission började arbeta med Lean redan 2009 för att utveckla verksamheten, men det var först i samband med Produktionslyftet* 2012 som man tillsammans arbetade fram ett verktyg för att nå sina mål. Verktyget, ett verksamhetssystem baserat på Lean och Inissions värderingar, fick namnet Inspirit. Sedan dess har Inissionkoncernen växt och omformats. Med hänsyn till det anställdes Thomas Åström som Chief Lean Offier i början av 2017. Thomas uppgift är att utveckla och likrikta Inspirit hos alla Inissions verksamheter. Både på strategisk och operativ nivå. Nu är han projektledare när vidareutvecklingen av Inspirit påbörjats.

-Inission har varit duktiga på att utbilda sina anställda men nivån kan variera från fabrik till fabrik. Därför ser vi ett behov av att ytterligare utbilda personalen i Inspirit. Eftersom vi har lärt oss en hel del sedan Inspirit först arbetades fram ligger det också rätt i tiden att förstärka, förtydliga och förbättra det vi redan har. Det ligger i Lean-tänkandets natur, säger Thomas.

Team Inspirit 2.0
Tillsammans med utvalda ur koncernledningen och representanter från Inissions fabriker har arbetet med att vidareutveckla Inspirit inletts. Detta drivs i ett projekt med namnet Inspirit 2.0. När teamet nått en samsyn i hur Inspirit ska se ut kommer utbildningar att hållas på Inissions olika anläggningar. Målet är att vid årets slut ska all personal i Inissionkoncernen fått en grundläggande basutbildning.

Fr. v Fredrik Berghel (Koncernchef, Inission AB), Ali Ibrahimi (Operations Manager, Stockholm), Björn Lifvergren (VD, Inission AB), Christian Werder (Sales Team Manager, Borås), Thomas Åström (Chief Lean Officier, Inission AB), Mattias Högberg (Production Manager, Malmö) och Mattias Köhler (Quality Manager, Munkfors). Lage Niska (Production/Quality Manager, Inission Pajala) kunde ej närvara.

– Det har varit några intensiva dagar och nu har vi lärt känna varandra väl. Alla är aktiva och kommer med förslag och synpunkter. Vi i teamet har en blandning av erfarenheter som utgör en väldigt bra kombination. Alla är medvetna om att detta tänkande och sätt att arbeta är vår framtid, det är så här vi stärker vår konkurrenskraft, kunderna ska välja oss i en tid när förväntningarna ökar hela tiden. Standardiserade metoder med hög flexibilitet ska genomsyra hela verksamheten. Allt från marknad, inköp och produktion till leverans, ekonomi och ledning, säger Björn Lifvergren VD Inission AB.

Björn Lifvergren VD Inission AB.

Inspirit 2.0 kommer så småningom i form av utbildningar och en ny bok i fickformat.

Vad är Lean?
Inspirit bygger till stor del på Lean. Lean en ständig och långsiktig förbättringsprocess för att utveckla företagets förmåga att leverera värde till kunden på effektivaste sätt. Det handlar om att kontinuerligt identi-fiera och eliminera slöserier som inte skapar värde för kunden och hela tiden sträva mot det perfekta flödet. Man ska jobba smartare, inte hårdare. För att lyckas med detta är det en nyckelfaktor att utveckla en kultur av ständiga förbättringar där medarbetarna är involverade och både vill och kan bidra till utvecklingen. Både kunder, medarbetare och ägare ser stora fördelar med att bedriva verksamheten med en lean verksamhetsstrategi.

De nöjdaste kunderna

Inspirit är vårt verktyg för att nå vårt mål, 2×2 2020. På resan dit är det viktigt att personalen utvecklas och har roligt. För med en engagerad och glad personal kan vi leda utvecklingen och på så vis bli branschens bästa totalleverantör. Det är så vi får de nöjdaste kunderna.

För mer information kontakta:
Thomas Åström, Chief Lean Officier
thomas.astrom@inission.com
+46 707 98 99 90

*Produktionslyftet är ett omfattande nationellt program som initierades av Teknikföretagen och IF Metall 2006. Syftet är att höja produktivitet, konkurrenskraft och utvecklingsförmåga i svensk industri och därigenom stärka förutsättningarna för lönsam produktion i Sverige.