Inissions huvudägare Olle Hulteberg (till vänster) och Fredrik Berghel (till höger) med VD Björn Lifvergren. Under 2017 tog Björn över ledningen av Inission AB. Olle och Fredrik fokuserar nu främst på förvärv.

Inission AB (publ) har släppt sin årsredovisning för 2017. Årsredovisningen finns att hämta via länken nedanför. I årsredovisningen ingår även revisionsberättelsen.

Inission AB Årsredovisning 2017 samt revisionsberättelse.pdf

För mer information kontakta:
Björn Lifvergren, VD Inission AB
+46 703 22 63 23
bjorn.lifvergren@inission.com

Denna information är sådan information som Inission AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks förordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 april 2018 kl. 08:30 CET.

Om Inission AB
Inission är en totalleverantör av skräddarsydda tillverknings- och logistiktjänster inom avancerad industrielektronik. Koncernen består av moderbolaget Inission AB samt de helägda dotterbolagen Inission Stockholm AB, Inission Borås AB, Inission Munkfors AB, Inission Pajala AB, Inission Malmö AB, det estniska bolaget Inission Tallinn OÜ och det danska säljbolaget Inission København ApS. Inission AB har ca 356 anställda och är noterat på Nasdaq First North med Stockholm Certified Advisers AB som certified advisor. Bolagets rapporter arkiveras under www.inission.com/investor-relations.

Inission AB: org.nr 556747-1890
Lantvärnsgatan 4, 652 21 Karlstad
www.inission.com