Fr. v. Hassan Zahla, Aurica Pap, Ola Jeppsson och Phuong Trung Truong.

Inission har med sitt verksamhetssystem Inspirit målet att år 2020 kunna producera dubbelt så mycket på halva tiden, med lika många anställda som 2015. Allt för att få de nöjdaste kunderna. Detta ska åstadkommas genom att flödesorientera verksamheten och på så sätt arbeta smartare och eliminera slöserier. Nu har ett enstycksflödes-projekt hos Inission Malmö visat att det visserligen är en utmaning men också ett högst realistiskt mål.

Rafi Mikael, Pre-production Engineer och lean-koordinator, är tillsammans med Ola Jeppsson, Pre-production Engineer, ledare för projektet.

Rafi: Det började med att vi fick ett krav från kunden om att kunna leverera produkterna inom två veckor från beställning. Det var en avancerad produkt med både montering av mekanik- såsom elektronikdelar. För att klara det fick vi sätta oss ner och tänka till. Till detta förbättringsprojekt fick vi en del inspiration från Inissions Munkforsfabrik som kört med enstycksflöden en tid.

Tidigare tillverkades mekanikdelen för sig och elektronikdelen för sig. Dessa lades sedan på lager i väntan på en ihopmonteringsorder. Att tillverka en produkt förut innebar med andra ord tre ordrar för byggnation av hela produkten – mekanikdel, elektronikdel, ihopmontering.

Ola: Nu behövde vi korta ledtiden för produkterna. Så vi började med att diskutera våra ideer med personalen. Det var viktigt att alla fick säga sitt, känna sig hörda och förstå nyttan med förändringen.

Det Rafi och Ola föreslog var att personalen skulle sitta tätt ihop i en grupp med ett oavbrutet flöde, från förtest till sluttest.

Rafi: Vi beslutade oss för att testa. Alla var på. Både personal och ledning. Efter första försöket visade det sig att vi kapat tiden avsevärt så jag föreslog att vi redan på eftermiddagen skulle testa igen. Resultatet blev att ledtiden kortades ytterliggare. Vi fortsatte att optimera varje station, nu på detaljnivå, och till slut var alla bekväma med att köra ett riktigt projekt.

Enstycksflödet består av fem stationer men det är bara fyra personer som jobbar i den.

Ola: Allt material som personalen behöver finns i enstycksflödets direkta närhet. På första stationen programmeras och förtestas kortet naket, d.v.s utan kapsling. På station två och tre monteras de mekaniska delarna, t. ex. kylare och skruvar. På fjärde stationen monteras de elektroniska delarna, kortet kapslas och sedan mäts transformatorn. Därefter sätts locket på. På den femte och sista stationen utförs sluttestet – korten förs in i en kammare och ansluts till en reaktor. Enstycksflödet har en cirkellayout så personen som gör förtestet på station ett gör också sluttestet på station 5. Det behövs alltså fyra personer till ett enstycksflöde på fem stationer. Det är just nu den mest effektiva lösningen.

Resultatet av enstycksflödet är en ledtid som minskat med 50% och byggtiden med 25%. Med ett enstycksflöde blir det också lättare att planera verksamheten, flexibiliteten ökar och personalen upptäcker fel snabbare och kan stoppa processen.

Rafi: Syftet med enstycksflödet var att korta ledtiden men vi har upptäckt andra fördelar också – trots den tidspress som uppstår har det blivit roligare att jobba. Med ett mål som är tydligt och klart och vetskapen om att alla är beroende av varandra infinner sig en lagkänsla i gruppen. Alla blir mer involverade och kommer med idéer, det jobbas systematiskt med att bli mer effektiva och tillsammans diskuteras det fram lösningar.

För närvarande har Inission Malmö två enstycksflöden.

Ola: Varje enstycksflöde är skapat med en specifik produkt i åtanke. Vi har för tillfället två produkter som körs i två olika enstycksflöden men det planeras redan för ett tredje. I framtiden vill vi också ha enstycksflöden som passar till mer än en produkt, s.k. flexibla enstycksflöden.

Vad är då responsen från kunderna?

Rafi: Vi har fått en mycket positiv respons. Utöver resultatet ser de att vi har engagemanget och viljan att förbättra oss och de kan på så vis känna sig trygga med att ha Inission Malmö som leverantörer.

Avslutningsvis vill vi också tacka vår processtekniker Ola Larsson för hans engagemang i projektet.

För mer information kontakta:

ola.jeppsson@inission.com
+46 40 650 02 23


rafi.mikael@inission.com
+46 40 650 02 24

Mål: 2×2 2020 – År 2020 ska vi med lika många anställda som 2015 kunna producera dubbelt så mycket på halva tiden. Det klarar vi genom att alla ska vilja vara med, ha unikt bra leveransprecision och få fler och rätt kunder.

Vision: Inission är branschens bästa totalleverantör, både för kunden och kundens kund. Vi vill leda utvecklingen i branschen och vara ett föredöme inom Lean produktion. Vi vill också vara säkra på att medarbetarna utvecklas och har roligt på jobbet.

Mission: De nöjdaste kunderna.

Om Inission
En del skulle säga att Inission är kontraktstillverkare inom elektronik. Själva tycker vi att vi är så mycket mer. Vi är en totalleverantör som erbjuder krävande industrikunder i Norden tillverknings- och logistiktjänster för kompletta elektroniska produkter av högsta kvalitet. Vi utvecklar, testar och industrialiserar kundernas produkter. Vi lagerhåller, reparerar och uppgraderar dem under hela deras livstid. Genom att kombinera detta med en produktion baserad på hög flexibilitet, kundanpassning och korta ledtider blir vårt erbjudande mycket konkurrenskraftigt.

www.inission.com