Fr. v. Fredric Grahn Säljchef Inission Stockholm AB, Jens Klevbom Inköpschef Boule Medical AB och Niklas Lindh VD Inission Stockholm AB.

Boule Medical AB, som ingår i svenska Boule Diagnostics AB koncernen, har valt Inission Stockholm som leverantör framför sin tidigare kinesiska partner. Det var vid upphandlingen av den nya elektroniken till sin senaste elektronikplattform som valet föll på Inission. Under sommaren har prototyper och förserier producerats i Inission Stockholms prototypfabrik Inception och nu har serietillverkning inletts.

– Vi på Boule Medical jobbar kontinuerligt med processutveckling och med leverantörer för att hitta sätt att kostnadseffektivisera vår verksamhet. Nu är vi glada över att ha inlett ett samarbete med Inission som inte bara reducerar produktionskostnaden utan också förenklar logistiken och förbättrar ledtiderna, säger Fredrik Dalborg, VD och Koncernchef för Boule Diagnostics AB.

Samarbetet inleddes med ett lyckat prototypprojekt kopplat till utvecklandet av Boule Medicals nya elektronikplattform. När dessutom Inissions erbjudande för serietillverkning var konkurrenskraftigt  beslöt sig Boule Medical att fortsätta samarbetet med Inission.

Boule Medicals Inköpschef Jens Klevbom berättar.
– Både priset och logistikhanteringen var attraktivt men det fanns fler anledningar till att vi valde Inission. Bl. a. den geografiska närheten, bättre kommunikationsmöjligheter och en försäkran om tillgång till nya komponenter.

Inission Stockholms Säljchef Fredric Grahn avslutar.
– Jag är otroligt stolt över att Inission tidigt fått varit med under utvecklingen av plattformen och dessutom fått fortsatt förtroende som partner inom elektroniktillverkning.

När tillverkningsvolymerna under senare delen av året ökar kommer produktionen att förflyttas till Inissions verksamhet i Tallinn.

Om Boule Diagnostics AB
Boule Diagnostics AB är en av få aktörer i världen på den globala diagnostikmarknaden som i egen regi utvecklar, tillverkar och marknadsför instrument och förbrukningsvaror för bloddiagnostik. Boule riktar sig till sjukhus, kliniker, laboratorier och bolag inom bloddiagnostik på såväl human- som veterinärområdet. Koncernen omsätter drygt 400 miljoner kronor och har cirka 170 anställda. Försäljningen sker via distributörer i fler än 100 länder samt i egen regi i Sverige och USA. Verksamheten bedrivs genom rörelsedrivande bolag i Sverige, USA och Mexiko. Boule är sedan 2011 noterad på Nasdaq Stockholm.

Kontakt Boule Medical AB
Fredrik Dalborg
VD och Koncernchef, Boule Diagnostics AB
fredrik.dalborg@boule.com
Mobil +46 70 558 51 05

Jens Klevbom
Inköpschef, Boule Medical AB,
jens.klevbom@boule.com
Mobil +46 70 679 31 18

Kontakt Inission Stockholm AB
Fredric Grahn
Sales Manager, Inission Stockholm AB
fredric.grahn@inission.com
mobil +46 705 94 11 66

Denna information är sådan information som Inission AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 september 2018 kl. 08:30 CET.

Om Inission
Inission är en totalleverantör som erbjuder krävande industrikunder tillverknings- och logistiktjänster för kompletta elektroniska produkter av högsta kvalitet. Vi utvecklar, testar och industrialiserar kundernas produkter. Vi lagerhåller, reparerar och uppgraderar dem under hela deras livstid. Kombinerat med en produktion baserad på hög flexibilitet, kundanpassning och korta ledtider blir vårt erbjudande mycket konkurrenskraftigt. Inission har fabriker i Munkfors, Stockholm, Malmö, Borås, Pajala och i Tallinn. Inission är börsnoterat sedan 2015 på Nasdaq First North.

Om Inception
Inception är en prototypfabrik i fabriken med eget kundteam. Teamet har hög tillgänglighet och kan snabbt ta fram en prototypserie baserat på kundens krav och önskemål. Planering, inköp och tillverkning är kopplat direkt till kundens utvecklingsteam, allt för att prototypserien ska kunna tas fram snabbt, effektivt och med ett optimalt resultat. Kundteamet består av erfarna specialister som vana att hantera komplexa kundkrav.