Text av Michael Töpffer, Dagens Industri:

Elektronikföretaget Inission motstod frestelsen att flytta sin elektronikproduktion till ett låglöneland – och använde istället sin närvaro i Sverige som en konkurrensfördel. Efter 11 år av stadig tillväxt och ökad kundkrets är det tydligt att strategin lyckats.
– Vi har en grundmurad tro på att närhet till kunden är jätteviktigt. Och det har visat sig vara framgångsrikt, säger Olle Hulteberg, marketing director och en av grundarna av Inission.

Det svenska elektronikföretaget Inission är en framgångssaga och ett exempel på att det ibland kan vara bra att göra tvärt om. Företaget tillverkar kompletta elektronikprodukter enligt konceptet ”hi mix, low volume”, alltså många olika och högt specialiserade produkter i små serier, till kunder inom flera olika branscher från i huvudsak Norden.

Det som började med ett övertagande av en elektronikfabrik i Munkfors i Värmland 2008 har i dag växt både genom ökad försäljning och genom konsolideringar av andra företag, till en koncern med över 420 anställda med åtta olika fabriker i Norden och Baltikum och en omsättning som närmar sig en miljard kronor. Och under hela resans gång har man motstått frestelsen att flytta sin produktion till ett låglöneland i Asien eller Östeuropa – helt enkelt för att kunderna finns i närheten av fabrikerna.

Fredrik Berghel, koncernens styrelseordförande och tillsammans med Olle Hulteberg en av grundarna, säger att det är en viktig orsak till framgången.

– När våra kunder tar fram nya produkter eller gör ändringar i pågående produktion vill deras konstruktörer ibland vara på plats och testa de första prototyperna direkt när de kommer av linan för att se att allt är rätt. Det är lättare för dem när vi finns i närheten rent geografiskt, och inte i Kina, säger han.

Finns utspridda i regionen
I dag ligger Inissions fabriker utspridda i regionen. I Sverige finns fem av dem, från Malmö i söder till Pajala i norr. Två finns i Norge och en i Tallin.

– Vi har vuxit i Sverige på ett helt annat sätt än andra i branschen. Vi tror att vår närhet till kunden långsiktigt kommer att vara en av våra konkurrensfördelar, säger Olle Hulteberg.

Inissions fabriker liknar varandra men har sin egen specialisering vilket gör det enkelt att flytta produktion mellan dem ifall en kund snabbt behöver ökade leveranser eller om någon annan bromsar in.

– Vi ser till så att vi har ett hyfsat jämnt tryck. Vi lastbalanserar mellan våra fabriker. Då använder vi på ett väldigt konkret sätt hela koncernens muskler, säger han.

Detta hade varit svårare om fabriker funnits i ett annat land, långt bort.

– Man tappar i flexibilitet när man flyttar iväg sin produktion. Dessutom kan det uppstå språkförbistring och man tappar precision i sina leveranser, fortsätter Olle Hulteberg.

Livscykelgaranti
Men Inission har också vuxit genom en annan filosofi. I varje uppdrag de får från en kund försöker de erbjuda ytterligare moment i produktionskedjan. Genom att ta över allt fler moment från kunden, har båda parter kunnat tjäna på affären. Redan vid utvecklingsstadiet kan de erbjuda hjälp.

– Ju mer vi gör åt våra kunder, desto nöjdare är de. Vi ser detta tydliga samband. Får vi i uppdrag att montera så undersöker vi om vi också kanske kan få göra inkapsling och dessutom få göra leverans till slutkund. Vi arbetar oss fram till en större affär, steg för steg, säger Fredrik Berghel.

På inission kallar man konceptet för livscykelgaranti, där man erbjuder sig att vara kundens förlängda arm, eller en strategisk partner.

– Vi utvecklar, testar och industrialiserar kundens produkt, och lagerhåller, reparerar och uppgraderar den under hela produktens livstid och ser till att det finns reservdelar för att den ska fungera klanderfritt så länge den är i drift, förklarar han.

Pris till bästa idé
Men trots framgångarna upplever de båda entreprenörerna att deras bransch inte får den uppmärksamhet eller uppskattning som de tycker den behöver. De påminner om att tillverkningsbranschen i Sverige än i dag sysselsätter 600 000 människor.

2012 instiftade de därför ett pris, ”Inission innovation award”, där entreprenörer eller företag kan tävla med sin uppfinning eller affärsidé. 2012 år delades priset ut för första gången.

Tävlingens förstapris är industrialiserings- och tillverkningstjänster från Inission till ett värde av en miljon kronor. IT-företaget Prevas, med bl. a. spetskompetens inom produktutveckling, skjuter dessutom till utvecklingstjänster till ett värde av 250,000 kronor. Nytt för i år är ytterligare 50,000 kr delas ut i form av ”Publikens pris”. Juryn består av Inissions ägare och representanter från Prevas, Almi Företagspartner AB, Nordea och NyTeknik.

– Det här är ett sätt att skapa uppmärksamhet åt branschen och oss själva. Samtidigt kan vi hjälpa unga entreprenörer som är där jag och Fredrik var för 20 år sedan. En dag kanske de blir kunder hos oss, förklarar Olle Hulteberg.

Än finns det tid att skicka in tävlingsbidrag. Deadline till 2019 års ”Inission innovation award” är 4 mars. Finalisterna presenteras 18 mars, och vinnaren koras på mässan Elektronik 2019 i Easyfairs nybyggda Åbymässa-komplex.