Rapporten i sin helhet: Inission AB Bokslutskommunike för 2018.pdf

”Fjärde kvartalet innebar rekord både i försäljning såväl som i resultat. Försäljningen på 237 MSEK är 26% högre än motsvarande kvartal föregående år. Ökningen i försäljningen är en kombination av organisk tillväxt och de gjorda förvärven, Speed Production AB och Simpro Holding AS. Resultatet efter finansiella poster blev 13,4 MSEK med en ökning med 58%. För helåret hade Inission en omsättning på 740 MSEK med ett resultat efter finansiella poster 37,0 MSEK, vilket är en förbättring med 46%.”

/Björn Lifvergren, verkställande direktör

Q4 (1 oktober – 31 december  2018)
· Nettoomsättningen uppgick till 237 MSEK (188)  +26%
· Rörelseresultatet uppgick till 14,6 MSEK (9,5)  +53%
· Resultat efter finansiella poster 13,4 MSEK (8,5)  +58%
· Soliditet 23% (20%)  +15%
· Vinst per aktie efter skatt 2,38 kr (1,30)  +83%

Tolv månader (1 januari – 31 december 2018)
· Nettoomsättningen uppgick till 740 MSEK (713) +4%
· Rörelseresultatet uppgick till 41,0 MSEK (29,8) +38%
· Resultat efter finansiella poster 37,0 MSEK (25,4) +46%
· Soliditet 23% (20%)  +15%
· Vinst per aktie efter skatt 6,13 kr (4,12) +49%

För mer information kontakta:
Björn Lifvergren, verkställande direktör Inission AB
+46 703 22 63 23
bjorn.lifvergren@inission.com

Denna information är sådan information som Inission AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 mars 2019 kl. 08:00 CET.

Om Inission
Inission är en lönsam totalleverantör som erbjuder krävande industrikunder i Norden tillverknings- och logistiktjänster för kompletta elektroniska produkter. Vi tar gärna ansvar för utveckling och produktförvaltning under hela produktens livscykel. Genom att hjälpa våra kunder att tidigt designa produkterna på ett smart sätt och krydda produktionen med hög flexibilitet, kundanpassning och korta ledtider blir vårt erbjudande mycket konkurrenskraftigt. Inission har produktionsenheter i Stockholm, Borås, Munkfors, Pajala, Malmö, Trondheim och Tallinn. Inission äger också ett säljbolag i Köpenhamn. Inission är noterade på Nasdaq First North med Stockholm Certified Advisers AB (info@certifiedadviser.se , +46 707 94 90 73) som certified advisor. Bolagets rapporter arkiveras under:
www.inission.com/investor-relations

Inission AB: org.nr 556747-1890
Lantvärnsgatan 4,
652 21 Karlstad
www.inission.com