Inissions VD Björn Lifvergren har per den 6 mars 2019 förvärvat 18000 aktier i Inission till kursen 54,00 SEK. Säljare är Inissions huvudägare Olle Hulteberg och Fredrik Berghel.

– Det känns gynnsamt att vår VD idag inträtt som en substantiell aktieägare. Det skapar en tilltro till bolaget och framtiden samtidigt som det ökar incitamenten att skapa aktieägarvärde över tid. Det säger sig självt att en VD som har ett stort ägande kommer att fokusera på att få aktien att utvecklas på ett positivt sätt. Man sitter i samma båt som övriga aktieägare, säger Olle Hulteberg Marknadschef Inission AB.

För mer information kontakta:
Olle Hulteberg, Marknadschef Inission AB
+46 707 20 24 44
olle.hulteberg@inission.com

Denna information är sådan information som Inission AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 mars 2019 kl. 10:00 CET. 

Om Inission
Inission är en lönsam totalleverantör som erbjuder krävande industrikunder i Norden tillverknings- och logistiktjänster för kompletta elektroniska produkter. Vi tar gärna ansvar för utveckling och produktförvaltning under hela produktens livscykel. Genom att hjälpa våra kunder att tidigt designa produkterna på ett smart sätt och krydda produktionen med hög flexibilitet, kundanpassning och korta ledtider blir vårt erbjudande mycket konkurrenskraftigt. Inission har produktionsenheter i Stockholm, Borås, Munkfors, Pajala, Malmö, Trondheim och Tallinn. Inission äger också ett säljbolag i Köpenhamn. Inission är noterade på Nasdaq First North med Stockholm Certified Advisers AB (info@certifiedadviser.se , +46 707 94 90 73) som certified advisor. Bolagets rapporter arkiveras under:
www.inission.com/investor-relations
Inission AB: org.nr 556747-1890
Lantvärnsgatan 4,
652 21 Karlstad
www.inission.com