Rapporten i sin helhet: Inission AB_Delårsrapport april-juni 2019.pdf

”Den positiva trenden fortsätter och Inission når rekordnivå både gällande omsättning såväl som rörelseresultat. Försäljningen uppgick till 278 MSEK (176 MSEK) vilket är en ökning på 58%. Exkluderas de förvärv som genomfördes under 2018 har Inission en organisk tillväxt på 14%. Resultatet efter finansiella poster hamnade på 17,0 MSEK (9,5 MSEK) vilket motsvarar en marginal på 6,1% (5,4%). Beläggningen i våra fabriker har överlag varit mycket god samtidigt som våra kostnader varit stabila. Utöver det har vi haft ett operativt kassaflöde på 34 MSEK.”

/Björn Lifvergren, verkställande direktör Inission AB


Q2 (1 april – 30 juni 2019)

  • Nettoomsättningen uppgick till 278 MSEK (176) +58%
  • Rörelseresultatet uppgick till 18,9 MSEK (10,1) +87%
  • Resultat efter finansiella poster 17,0 MSEK (9,5) +79%
  • Soliditet 24% (28%)
  • Vinst per aktie efter skatt 2,64 kr (1,62) +63%

Första halvåret (1 januari – 30 juni 2019)

  • Nettoomsättningen uppgick till 521 MSEK (347) +50%
  • Rörelseresultatet uppgick till 35,3 MSEK (18,5) +90%
  • Resultat efter finansiella poster 31,9 MSEK (16,9) +89%
  • Soliditet 24% (28%)
  • Vinst per aktie efter skatt 4,89 kr (2,82) +73%

 

För mer information kontakta:
Björn Lifvergren, verkställande direktör Inission AB
+46 703 22 63 23
bjorn.lifvergren@inission.com

Denna information är sådan information som Inission AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 augusti 2019 kl. 08:00 CET.

Om Inission
Inission är en lönsam totalleverantör som erbjuder krävande industrikunder i Norden tillverknings- och logistiktjänster för kompletta elektroniska produkter. Vi tar gärna ansvar för utveckling och produktförvaltning under hela produktens livscykel. Genom att hjälpa våra kunder att tidigt designa produkterna på ett smart sätt och krydda produktionen med hög flexibilitet, kundanpassning och korta ledtider blir vårt erbjudande mycket konkurrenskraftigt. Inission har produktionsenheter i Stockholm, Västerås, Borås, Munkfors, Malmö, Trondheim och Tallinn. Inission äger också ett säljbolag i Köpenhamn. Inission är noterade på Nasdaq First North med Stockholm Certified Advisers AB (info@certifiedadviser.se, +46 707 94 90 73) som certified adviser. Bolagets rapporter arkiveras under:
www.inission.com/investor-relations

Inission AB: org.nr 556747-1890
Lantvärnsgatan 4,
652 21 Karlstad