Rapporten i sin helhet: Inission AB_Delårsrapport 1 juli – 30 september 2019.pdf

Q3 (1 juli – 30 september 2019):

 • Nettoomsättningen uppgick till 216 MSEK (155)
 • Rörelseresultatet uppgick till 12,1 MSEK (7,9)
 • Resultat efter finansiella poster 10,4 MSEK (6,8)
 • Soliditet 27% (30%)
 • Vinst per aktie före utspädning 1,67 kr (0,99)
 • Vinst per aktie efter utspädning 1,65 kr (0,98 kr)


Nio månader (1 januari – 30 september 2019):

 • Nettoomsättningen uppgick till 737 MSEK (502)
 • Rörelseresultatet uppgick till 47,4 MSEK (26,4)
 • Resultat efter finansiella poster 42,3 MSEK (23,6)
 • Soliditet 27% (30%)
 • Vinst per aktie före utspädning 6,54 kr (3,76 kr)
 • Vinst per aktie efter utspädning 6,49 kr (3,73 kr)


För mer information kontakta:
Björn Lifvergren, verkställande direktör Inission AB
+46 703 22 63 23
bjorn.lifvergren@inission.com

Denna information är sådan information som Inission AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 november 2019 kl. 08:00 CET.

Om Inission
Inission är en lönsam totalleverantör som erbjuder krävande industrikunder i Norden tillverknings- och logistiktjänster för kompletta elektroniska produkter. Vi utvecklar, konstruerar, testar och industrialiserar kundernas produkter. Vi lagerhåller, reparerar och uppgraderar dem under hela deras livstid. Genom att kombinera detta med en produktion baserad på hög flexibilitet, kundanpassning och korta ledtider blir vårt erbjudande mycket konkurrenskraftigt. Inission har produktionsenheter i Stockholm, Västerås, Borås, Munkfors, Malmö, Trondheim och Tallinn. Inission äger också ett säljbolag i Köpenhamn. Inission är noterade på Nasdaq First North med Stockholm Certified Advisers AB (info@certifiedadviser.se, +46 707 94 90 73) som certified adviser. Bolagets rapporter arkiveras under:
www.inission.com/investor-relations

Inission AB: org.nr 556747-1890
Lantvärnsgatan 4,
652 21 Karlstad