Fr. v. Leif Svensson, Håkan Rååd och Fredrik Berghel.

Inission AB har beslutat om organisationsförändringar.

Den 25 maj 2020 tillträder Håkan Rååd som ny vice VD för moderbolaget Inission AB och som VD för dotterbolaget Inission Borås AB. Inledningsvis är uppdragen fördelade på 80% som VD för Inission Borås AB och 20% som vice VD för Inission AB. Som vice VD kommer han främst att arbeta med affärsutvecklingsfrågor. Håkan kommer senast från Inission Munkfors AB där han under sex år varit verksam som VD.

Rollen som VD för Inission Munkfors AB kommer att axlas av Leif Svensson, nuvarande VD för Inission Malmö AB. Leif har också ett förflutet som Marknadschef och Key Account Manager på Inission Munkfors AB. Leif tillträder som VD den 1 september 2020 och under övergångsperioden går Fredrik Berghel, Inissions Koncernchef, in som tillförordnad VD för Inission Munkfors AB.

Tjänsten som VD för Inission Malmö AB kommer att utlysas både internt och externt.

För mer information kontakta:
Björn Lifvergren, verkställande direktör Inission AB
+46 703 22 63 23
bjorn.lifvergren@inission.com

Denna information är sådan information som Inission AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 maj 2020 kl. 13:00 CET.

Om Inission
Inission är en lönsam totalleverantör som erbjuder krävande industrikunder i Norden tillverknings- och logistiktjänster för kompletta elektroniska produkter. Vi utvecklar, konstruerar, testar och industrialiserar kundernas produkter. Vi lagerhåller, reparerar och uppgraderar dem under hela deras livstid. Genom att kombinera detta med en produktion baserad på hög flexibilitet, kundanpassning och korta ledtider blir vårt erbjudande mycket konkurrenskraftigt. Inission har produktionsenheter i Stockholm, Västerås, Borås, Munkfors, Malmö, Trondheim (Norge), Lohja (Finland), Lagedi och Tallinn (Estland). Inission äger också ett säljbolag i Köpenhamn. Inission är noterade på Nasdaq First North med Stockholm Certified Advisers AB (info@certifiedadviser.se , +46 707 94 90 73) som certified advisor. Bolagets rapporter arkiveras under:
www.inission.com/investor-relations

Inission AB: org.nr 556747-1890
Lantvärnsgatan 4,
652 21 Karlstad
www.inission.com