Antalet aktier och röster i Inission AB (publ) har ändrats under juni 2020 till följd av den kvittningsemission i samband med förvärvet av HY Tech Comp Oy som tidigare informerats om. Det totala antalet aktier i Inission har under juni 2020 ökat med 147 000 aktier, motsvarande 147 000 röster. Antalet aktier i Inission AB uppgår efter emissionen till totalt 5 042 665 aktier fördelat på 800 004 A-aktier och 4 242 661 B-aktier, motsvarande 12 242 701 röster där en A-aktie har 10 stycken röster och en B-aktie har en röst.

För mer information kontakta:
Olle Hulteberg, Marknadschef Inission AB
+46 707 20 24 44
olle.hulteberg@inission.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 juli 2020 kl. 08:40 CET.

Om Inission
Inission är en lönsam totalleverantör som erbjuder krävande industrikunder i Norden tillverknings- och logistiktjänster för kompletta elektroniska produkter. Vi utvecklar, konstruerar, testar och industrialiserar kundernas produkter. Vi lagerhåller, reparerar och uppgraderar dem under hela deras livstid. Genom att kombinera detta med en produktion baserad på hög flexibilitet, kundanpassning och korta ledtider blir vårt erbjudande mycket konkurrenskraftigt. Inission har produktionsenheter i Stockholm, Västerås, Borås, Munkfors, Malmö, Trondheim (Norge), Lohja (Finland), Lagedi och Tallinn (Estland). Inission äger också ett säljbolag i Köpenhamn. Inission är noterade på Nasdaq First North Growth Market med Stockholm Certified Advisers AB (info@certifiedadviser.se, +46 707 94 90 73) som certified adviser. Bolagets rapporter arkiveras under:www.inission.com/investor-relations

Inission AB: org.nr 556747-1890
Lantvärnsgatan 4,
652 21 Karlstad