Rapporten i sin helhet: Inission AB Delårsrapport Q2 2020.pdf

Q2 (1 april – 30 juni 2020)
· Nettoomsättningen uppgick till 284 MSEK (278)
· Rörelseresultatet uppgick till 16,9 MSEK (18,9)
· Resultat efter finansiella poster 14,8 MSEK (17,0)
· Soliditet 29% (24%)
· Vinst per aktie före utspädning 2,22 SEK (2,64)
· Vinst per aktie efter utspädning 2,23 SEK (2,62)

Första halvåret (1 januari – 30 juni 2020)
· Nettoomsättningen uppgick till 528 MSEK (521)
· Rörelseresultatet uppgick till 23,3 MSEK (35,3)
· Resultat efter finansiella poster 18,4 MSEK (31,9)
· Soliditet 29% (24%)
· Vinst per aktie före utspädning 2,66 SEK (4,89)
· Vinst per aktie efter utspädning 2,64 SEK (4,85)

För mer information kontakta:
Björn Lifvergren, verkställande direktör Inission AB
+46 703 22 63 23
bjorn.lifvergren@inission.com

Denna information är sådan information som Inission AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 augusti 2020 kl. 08:30 CET.

Om Inission
Inission är en lönsam totalleverantör som erbjuder krävande industrikunder i Norden tillverknings- och logistiktjänster för kompletta elektroniska och mekaniska produkter. Vi utvecklar, konstruerar, testar och industrialiserar kundernas produkter. Vi lagerhåller, reparerar och uppgraderar dem under hela deras livstid. Genom att kombinera detta med en produktion baserad på hög flexibilitet, kundanpassning och korta ledtider blir vårt erbjudande mycket konkurrenskraftigt. Inission har produktionsenheter i Stockholm, Västerås, Borås, Munkfors, Malmö, Trondheim (Norge), Lohja (Finland), Lagedi och Tallinn (Estland). Inission äger också ett säljbolag i Köpenhamn. Inission är noterade på Nasdaq First North med Stockholm Certified Advisers AB (info@certifiedadviser.se, +46 707 94 90 73) som certified adviser. Bolagets rapporter arkiveras under:
www.inission.com/investor-relations

Inission AB: org.nr 556747-1890
Lantvärnsgatan 4,
652 21 Karlstad