Inission AB (publ) har släppt sin delårsrapport för tredje kvartalet 2020.
Rapporten i sin helhet:
Inission AB Q3 2020.pdf

“Inissions spridning inom olika kundsegment har påvisat stabilitet under rådande pandemi, vilket resulterat i det bästa tredje kvartalet i Inissions historia både gällande omsättning och resultat.”

/Björn Lifvergren, verkställande direktör Inission AB

 

Q3 (1 juli – 30 september 2020)
– Nettoomsättningen uppgick till 252 MSEK (216)
– EBITA* resultatet uppgick till 15,9 MSEK (12,9)
– Rörelseresultatet uppgick till 13,7 MSEK (12,1)
– Soliditet 42% (27%)
– Vinst per aktie före utspädning 1,70 SEK (1,67)
– Vinst per aktie efter utspädning 1,68 SEK (1,65)

Nio månader (1 januari – 30 september 2020)
– Nettoomsättningen uppgick till 780 MSEK (737)
– EBITA* resultatet uppgick till 42,7 MSEK (49,5)
– Rörelseresultatet uppgick till 36,9 MSEK (47,4)
– Soliditet 42% (27%)
– Vinst per aktie före utspädning 4,36 SEK (6,54)
– Vinst per aktie efter utspädning 4,33 SEK (6,49)

 

För mer information kontakta:
Björn Lifvergren, verkställande direktör Inission AB
+46 703 22 63 23
bjorn.lifvergren@inission.com

Denna information är sådan information som Inission AB är skyldigt att offentliggöra enligt Nasdaqs regelverk för emittenter. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 november 2020 kl. 08:30 CET.

Om Inission
Inission är en lönsam totalleverantör som erbjuder krävande industrikunder i Norden kompletta elektroniska och mekaniska produkter av högsta kvalité. Våra tjänster täcker in hela produktlivscykeln, från utveckling och konstruktion till industrialisering, volymproduktion och eftermarknad. Genom att kombinera detta med logistiktjänster och en produktion baserad på hög flexibilitet, kundanpassning och korta ledtider blir vårt erbjudande mycket konkurrenskraftigt. Inission har produktionsenheter i Stockholm, Västerås, Borås, Munkfors, Malmö, Trondheim (Norge), Lohja (Finland), Lagedi och Tallinn (Estland). Inission är noterade på OMX Nasdaq First North med Stockholm Certified Advisers AB (info@certifiedadviser.se, +46 707 94 90 73) som certified adviser. Bolagets rapporter arkiveras under: www.inission.com/investor-relations.

Inission AB: org.nr 556747-1890, Lantvärnsgatan 4, 652 21 Karlstad