I februari 2020 förvärvade Inission HY-Tech Comp Oy. Priset för 100% av HY-Tech aktierna var 3,3 MEUR varav 1,62 MEUR betalades kontant och resterande med 147 000 Inission B-aktier efter en nyemission.

50% av dessa aktier hade en lock-up period på 6 månader som gick ut i augusti och resterande 50% en lock-up period på 12 månader. Inission har den 22 december 2020 gått med på att släppa lock-up kravet i avtalet med Helmet Capital då köparna bedöms långsiktiga och det endast återstår två månader av lock-up perioden. Totalt har Helmet Capital sålt 147 000 B-aktier, en post om 73 500 den 21 december och resterande 73 500 såldes den 22 december 2020. Köpare till aktierna är FE Fonder, som blir nya ägare, samt de befintliga ägarna Creades (via kapitalförsäkring) och Handelsbanken fonder. Affärerna förmedlades av Handelsbanken Markets.

För mer information kontakta:
Fredrik Berghel, Styrelseordförande Inission AB
fredrik.berghel@inission.com
0732-02 22 10

Denna information är sådan information som Inission AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 december 2020 kl. 08:30 CET.

Om Inission
Inission är en lönsam totalleverantör som erbjuder krävande industrikunder i Norden kompletta elektroniska och mekaniska produkter av högsta kvalité. Våra tjänster täcker in hela produktlivscykeln, från utveckling och konstruktion till industrialisering, volymproduktion och eftermarknad. Genom att kombinera detta med logistiktjänster och en produktion baserad på hög flexibilitet, kundanpassning och korta ledtider blir vårt erbjudande mycket konkurrenskraftigt. Inission har produktionsenheter i Stockholm, Västerås, Borås, Munkfors, Malmö, Trondheim (Norge), Lohja (Finland), Lagedi och Tallinn (Estland). Inission är noterade på OMX Nasdaq First North Stockholm Certified Advisers AB (info@certifiedadviser.se, +46 707 94 90 73) som certified adviser. Bolagets rapporter arkiveras under: www.inission.com/investor-relations.

Inission AB: org.nr 556747-1890, Lantvärnsgatan 4, 652 21 Karlstad