Rapporten i sin helhet: Bokslutskommuniké för 2020.pdf

”Trots rådande Covid-19 pandemi avslutade Inission det fjärde kvartalet med hög omsättning.”

/Björn Lifvergren, verkställande direktör

 

Q4 (1 oktober – 31 December 2020)

 • Nettoomsättningen uppgick till 279 MSEK (242)
 • EBITA* resultatet uppgick till 13,4 MSEK (8,1)
 • Rörelseresultatet uppgick till 10,6 MSEK (7,3)
 • Soliditet 52% (30%)
 • Vinst per aktie före utspädning 0,89 SEK (1,06)
 • Vinst per aktie efter utspädning 0,89 SEK (1,06)

Tolv månader (1 januari – 31 december 2020)

 • Nettoomsättningen uppgick till 1059 MSEK (980)
 • EBITA* resultatet uppgick till 56,1 MSEK (57,6)
 • Rörelseresultatet uppgick till 47,5 MSEK (54,7)
 • Soliditet 52% (30%)
 • Vinst per aktie före utspädning 5,19 SEK (7,61)
 • Vinst per aktie efter utspädning 5,15 SEK (7,55)

Utdelning
Styrelsen kommer till Årsstämman 2021 inte kommer föreslå någon utdelning, på grund av den osäkerhet som råder med anledning av den globala spridningen av Covid-19. Stabiliseras läget kommer styrelsen att se över möjligheten till utdelning senare under året.

Aktiesplit
Styrelsen kommer föreslå en aktiesplit 3:1, för att uppnå ett mer ändamålsenligt antal aktier och därmed på sikt minska volatilitet.

För mer information kontakta:
Björn Lifvergren, verkställande direktör Inission AB
+46 703 22 63 23
bjorn.lifvergren@inission.com

Denna information är sådan information som Inission AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 februari 2021 kl. 08:30 CET.

Om Inission
Inission är en lönsam totalleverantör som erbjuder krävande industrikunder i Norden kompletta elektroniska och mekaniska produkter av högsta kvalité. Våra tjänster täcker in hela produktlivscykeln, från utveckling och konstruktion till industrialisering, volymproduktion och eftermarknad. Genom att kombinera detta med logistiktjänster och en produktion baserad på hög flexibilitet, kundanpassning och korta ledtider blir vårt erbjudande mycket konkurrenskraftigt. Inission har produktionsenheter i Stockholm, Västerås, Borås, Munkfors, Malmö, Løkken Verk (Norge), Lohja (Finland), Lagedi och Tallinn (Estland). Inission är noterade på Nasdaq First North Growth Market med Nordic Certified Adviser AB (info@certifiedadviser.se, +46 707 94 90 73) som certified adviser. Bolagets rapporter arkiveras under: www.inission.com/investor-relations.

Inission AB: org.nr 556747-1890, Lantvärnsgatan 4, 652 21 Karlstad