(This press release is available in English. Click here)


Inission har genom en teckningsförbindelse åtagit sig att delta i en riktad nyemission av 34 000 000 aktier till ett värde av 6,8 MEUR, förutsatt att bland annat Enedos styrelse beviljas fullmakt av en extra bolagsstämma att emittera aktierna och att Finlands Finansinspektion beviljar undantag från budplikt. Efter den riktade emissionen kommer Inission att äga ca 49% av aktierna och rösterna i bolaget. De tecknade aktierna finansieras med egna medel. Den riktade nyemissionen är den del av Enedos omfattande refinansierings- och förbättringsprogram.

Enedo är en europeisk designer och tillverkare av högkvalitativa elektroniska strömförsörjningsaggregat och system. Förutom huvudkontor och verksamhet i Finland har Enedo verksamhet i Italien, Tunisien och USA. Tillverkning sker i huvudsak i produktionsanläggningen i Tunisien med cirka 200 medarbetare.

Tillväxten inom kraftelektronik drivs av elektrifieringen i samhället. All elektronik, såsom 5G, IoT, batterier, behöver pålitlig strömförsörjning. Kraftelektronik är därför en viktig faktor för elektrifieringen. Tillväxten inom sektorn förväntas bli dubbelt så hög som för EMS, ca 6% årlig tillväxt.

Enedo har en stark produktportfölj, gott rykte och en solid kundbas. Investeringen innebär att Inission kommer att undersöka möjligheten att utveckla gemensamma affärer. Enedos produkter har potential att levereras till Inissions kunder och vice versa gäller Enedos kunder.

Tillverkningsanläggningen i Tunisien kan komplettera Inissions Nordiska och baltiska fabriker och är väl bekant med leveranser till Europa och Nordamerika. Elektronikindustrin i Tunisien är betydande och landet har en väl ansedd handelshistoria med EU och Nordamerika.

Ett kombinerat erbjudanden skulle kunna skapa värde för våra kunder.

– Kraftelektronik förutses vara en viktig strategisk resurs och spås en framgångsrik framtid. Efter diskussioner med Enedo och dess styrelseordförande är vi mycket glada att kunna meddela denna industriella investering. Att för vår del kunna erbjuda strömförsörjningsaggregat och elektroniska tillverkningstjänster (EMS) i ett paket är ett genombrott i vår bransch, säger Fredrik Berghel Styrelseordförande Inission AB.

Den riktade nyemissionen är del av ett omfattande refinansieringsprogram där Enedo tillförs 15,4 MEUR i nytt eget kapital. Enedo avser att använda de investerade pengarna i implementationen av ett förbättringsprogram för att stärka lönsamheten. Inission avser att stödja implementationen av programmet som aktiva ägare.

Om Enedo
Enedo är en europeisk designer och tillverkare av högkvalitativa elektroniska strömförsörjningsaggregat och system för kritisk utrustning i de mest krävande miljöerna. Enedos uppdrag är att göra elen bättre – mer pålitlig, säkrare, mer energieffektiv – och precis rätt för att passa sitt syfte. Enedos tre huvudsakliga produktkategorier är Led Drivers, Power Supplies och Power Systems. 2019 uppgick koncernens intäkter till 43,3 MEUR med ett justerat rörelseresultat på minus 2,4 MEUR. Enedo har 394 anställda och dess huvudfunktioner finns i Finland, Italien, Tunisien och USA. Koncernens huvudkontor är i Finland och moderbolaget Enedo Oyj är noterat på Nasdaq Helsinki Oy. www.enedopower.com

För mer information kontakta:
Fredrik Berghel, styrelseordförande Inission AB
fredrik.berghel@inission.com
0732-02 22 10

Denna information är sådan information som Inission AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 februari 2021 kl. 08:55 CET.

 

Om Inission
Inission är en lönsam totalleverantör som erbjuder krävande industrikunder i Norden kompletta elektroniska och mekaniska produkter av högsta kvalité. Våra tjänster täcker in hela produktlivscykeln, från utveckling och konstruktion till industrialisering, volymproduktion och eftermarknad. Genom att kombinera detta med logistiktjänster och en produktion baserad på hög flexibilitet, kundanpassning och korta ledtider blir vårt erbjudande mycket konkurrenskraftigt. Inission har produktionsenheter i Stockholm, Västerås, Borås, Munkfors, Malmö, Trondheim (Norge), Lohja (Finland), Lagedi och Tallinn (Estland). Inission är noterade på OMX Nasdaq First North Stockholm Certified Advisers AB (info@certifiedadviser.se, +46 707 94 90 73) som certified adviser. Bolagets rapporter arkiveras under: www.inission.com/investor-relations.

Inission AB: org.nr 556747-1890, Lantvärnsgatan 4, 652 21 Karlstad

Pressmeddelandet i A4-format: Inission är blivande huvudägare i Enedo.pdf