Fr. v. Christer Olsson produktionschef, Leif Svensson VD och Mikael Liljemark inköpschef.

För att bli mer effektiva och ha kapaciteten att möta nya och befintliga kunders behov i framtiden pågår en omfattande ombyggnation hos Inission Munkfors. Nu moderniseras maskinparken samtidigt som fyra våningar ska bli en.

Nu har startskottet gått och Inission Munkfors bygger om för att effektivisera och framtidssäkra alla processer enligt Inspirit, Inissions egna LEAN-program. All verksamhet ska flyttas över till ett plan i samma byggnad. Leif Svensson, VD för Inission Munkfors, förklarar:

– Det här är en proaktiv aktivitet för att kunna säkerställa en fortsatt tillväxt. Sedan många år tillbaka har Inission Munkfors befunnit sig i en fastighet med fyra våningar. Ur ett flödesperspektiv är det inte optimalt. Genom att samla all kompetens och utrustning på ett plan kommer vi närmare varandra och kan ytterligare ställa om till en mer flödesorienterad verksamhet. Vad det innebär är att vi höjer kapaciteten och kan lättare växa med våra befintliga och nya kunder.

I samband med ombyggnationen kommer Inission Munkfors dessutom att investera i ny maskinutrustning för att öka automatiseringsgraden och kvalitén.

– Vår maskinpark kommer att uppdateras genom att en av våra ytmonteringsmaskiner ersätts av en ny. Detsamma gäller för en av våra ugnar. Vi gör dessa investeringar för att kunna möta framtida krav på elektroniktillverkning där komponenterna som används blir allt mindre och kräver högre precision på omsmältningsprocessen. Med maskinernas nya programvara underlättas operatörernas arbete samtidigt som vi får säkrare och effektivare tillverkningsprocess, säger produktionschef Christer Olsson som tillsammans med Munkfors kommun också är ansvarig för det byggtekniska gällande ombyggnationen.

Mikael Liljemark är Inission Munkfors inköpschef och ansvarig för flytten/samordningen:

– Det här är en laginsats signerat hela Inission och jag är mer än nöjd över hur arbetet fortgår. Det här är ett stort projekt som kräver flexibilitet. För att kunna genomföra projektet har vi fått tillgång till den norra delen av fastigheten. Den delen har totalrenoverats för att möta våra behov. Utöver att vi får mer produktionsyta för färdiga produkter skall också kontor, konferensrum, omklädningsrum och matsal flyttas dit. Maskinparken är kvar på samma plats men produktionsteamen flyttar närmare varandra för mer sammanhållning och tydligare flöde.


Fr. v. Leif, Christer och Mikael i den nyrenoverade norra delen av fastigheten.

Lagret – första etappen
Lagret, som varit lokaliserat till två våningar och en extern byggnad, ska flyttas till en och samma våning för optimerad materialhantering. Det är också i lagret som ombyggnationen startade.


Fr. v. Malin Lundberg, Anna Häggstad, Anna Danielsson och Håkan Holmqvist framför en av de nya utdragsenheterna.

– Lagrets nya planlösning är resultatet av ett utmärkt samarbete mellan oss som jobbar i lagret och ledningen. Vi har fått ta del av alla förändringsförslag och de har lyssnat på våra idéer. Det nya lagret kommer att underlätta vårt arbete avsevärt och i förlängningen effektivisera hela verksamheten, säger team leader Malin Lundberg.

Det är inte bara att personalen får närmare till alla artiklar. Samtidigt som ombyggnationen genomförs kommer även lagersystemet att struktureras om. Högfrekventa artiklar blir närmare till hands än lågfrekventa, lagerplatserna blir en kombination av flytande och fasta, pallställen blir fler och modernare och det kommer jobbas mer med att inte få in artiklar tidigare än vad som behövs. På så vis minskar plocktiden, det blir mer ordning och reda, lagerutrymmet optimeras och arbetsplatsen blir visuellt behagligare.

För mer information kontakta:
Mikael Liljemark, Inköpschef Inission Munkfors AB
mikael.liljemark@inission.com
+46 563 54 05 49

Om Inission
Inission är en lönsam totalleverantör som erbjuder krävande industrikunder i Norden kompletta elektroniska och mekaniska produkter av högsta kvalité. Våra tjänster täcker in hela produktlivscykeln, från utveckling och konstruktion till industrialisering, volymproduktion och eftermarknad. Genom att kombinera detta med logistiktjänster och en produktion baserad på hög flexibilitet, kundanpassning och korta ledtider blir vårt erbjudande mycket konkurrenskraftigt. Inission har produktionsenheter i Stockholm, Västerås, Borås, Munkfors, Malmö, Trondheim (Norge), Lohja (Finland), Lagedi och Tallinn (Estland). Inission är noterade på OMX Nasdaq First North.