Inission AB (publ) har släppt sin årsredovisning för 2020. I årsredovisningen ingår även revisionsberättelsen. Årsredovisningen finns att hämta via länken nedanför.

Inission AB Årsredovisning för 2020.pdf


Finansiell kalender:

• Kvartalsrapport Q1: 6 maj 2021
• Årsstämma: 6 maj 2021
• Kvartalsrapport Q2: 20 augusti 2021
• Kvartalsrapport Q3: 11 november 2021


För mer information kontakta:

Björn Lifvergren, VD Inission AB
+46 703 22 63 23
bjorn.lifvergren@inission.com


Om Inission
Inission är en lönsam totalleverantör som erbjuder krävande industrikunder i Norden kompletta elektroniska och mekaniska produkter av högsta kvalité. Våra tjänster täcker in hela produktlivscykeln, från utveckling och konstruktion till industrialisering, volymproduktion och eftermarknad. Genom att kombinera detta med logistiktjänster och en produktion baserad på hög flexibilitet, kundanpassning och korta ledtider blir vårt erbjudande mycket konkurrenskraftigt. Inission har produktionsenheter i Stockholm, Västerås, Borås, Munkfors, Malmö, Løkken Verk (Norge), Lohja (Finland), Lagedi och Tallinn (Estland). Inission är noterade på Nasdaq First North Growth Market med Nordic Certified Adviser AB (info@certifiedadviser.se, +46 707 94 90 73) som certified adviser. Bolagets rapporter arkiveras under: www.inission.com/investor-relations.

Inission AB: org.nr 556747-1890, Lantvärnsgatan 4, 652 21 Karlstad

Informationen lämnades för offentliggörande den 7 maj 2021 kl. 08:00 CET.