Etteplan är en internationell koncern med mer än 3 300 teknikspecialister som designar kretskort, elektronikprodukter och produktionstestare. En väsentlig del av designprojekten innefattar också tillverkning och det är där Inission Lohja kommer in i bilden. Med färdiga designfiler som underlag hanterar Inission Lohja tillverkningen inom en angiven tidsram.

– Vi vänder oss till Inission Lohja när vi behöver elektroniska prototyper och kretskort. Det har vi gjort i 20 år. Med cirka ett dussintals genomförda projekt per år har vi en lång och framgångsrik historia tillsammans, säger Ettaplans Affärsdirektör Tero Leppänen.

Ingen tid att förlora
Det viktigaste för Etteplan är tidsplanen. Tillverkningen måste ske snabbt och felfritt. Så lite som en dags försening kan vara kritisk.

– Med Inissions hjälp kan vi erbjuda våra kunder snabba prototyper, vilket är en konkurrensfördel för oss. Vi har ett väl fungerande samarbete baserat på smidighet och flexibilitet. Det har lett till att vi genom åren förfinat processerna för att bli så effektiva som möjligt, utan onödiga förseningar.

Tero Leppänen fortsätter:
– Projekten kommer inte att minska i framtiden, det är säkert. Tvärtom kommer vi säkert att dra nytta av hela Inission-koncernens styrkor och förmågor. Vårt mål är att fortsätta växa och vi tycker att samarbetet med Inission är intressant.

Den hemliga ingrediensen till ett långt partnerskap?
Enligt Leppänen har öppen och ärlig dialog varit nyckeln i samarbetet mellan Etteplan och Inission Lohja. Samarbetet har varit smidigt. Etteplans inköpspersonal och Inissions tillverkningsteam håller kontakten dagligen och det har varit kontinuerlig utvecklingen av verksamheten tillsammans. Frågor relaterade till samarbetet tas upp rättvist, oavsett om det handlar om innehållet i arbetet, kvalitetsfrågor eller tidsplan. Dess grundorsaker förtydligas, lärdomar dras och aktiviteter genomförs för att undvika liknande misstag i framtiden.

Hemligheten till ett framgångsrikt och långt partnerskap är enligt Leppänen inte bara en ingrediens, utan ett helt recept.

Om Etteplan
Etteplan erbjuder lösningar för mjukvara och inbyggda system, maskin och anläggning samt teknisk dokumentation till världsledande företag inom tillverkningsindustrin. Våra tjänster är inriktade på att förbättra konkurrenskraften hos våra kunders produkter, tjänster och tekniska processer under hela produktens livscykel. Resultaten av Etteplan innovativa ingenjörskunnande kan ses i många industrilösningar och vardagsprodukter. Under 2020 omsatte Etteplan 260 miljoner euro. Bolaget har fler än 3 400 teknikspecialister i Sverige, Finland, Nederländerna, Tyskland, Polen, Danmark och Kina. Etteplans aktie är noterad på Nasdaq Helsinki Oy under tickern ETTE.

www.etteplan.com

För mer information:
Pekka Väyrynen
Managing Director, Inission Lohja
pekka.vayrynen@inission.com
+358 50 555 1516

Om Inission
Inission är en lönsam totalleverantör som erbjuder krävande industrikunder i Norden kompletta elektroniska och mekaniska produkter av högsta kvalité. Våra tjänster täcker in hela produktlivscykeln, från utveckling och konstruktion till industrialisering, volymproduktion och eftermarknad. Genom att kombinera detta med logistiktjänster och en produktion baserad på hög flexibilitet, kundanpassning och korta ledtider blir vårt erbjudande mycket konkurrenskraftigt. Inission har produktionsenheter i Stockholm, Västerås, Borås, Munkfors, Malmö, Løkken Verk (Norge), Lohja (Finland), Lagedi och Tallinn (Estland). Inission är noterade på Nasdaq First North Growth Market.