Björn Jernström är utbildad civilingenjör inom elektroteknik från KTH. Han beskriver teknik och fysik som både sin hobby och yrke. För 12 år sedan fick han idén om fasbalanseringen, tekniken som lade grunden för Ferroamp.

I samband med lanseringen av Inission innovation award 2021 ringde vi upp Björn Jernström. Björn är CTO och grundare av Ferroamp. Bolaget vann Inission innovation award 2012 och sedan dess har det hänt en hel del för det cleantech-inriktade bolaget. Med innovationen EnergyHub har utmärkelserna avlöst varandra och nyligen utsåg Financial Times det idag börsnoterade bolaget till ett av de 50 snabbast växande företagen i Europa och på andra plats i Norden. Här berättar han om deras resa och hur teknikutvecklingen lett till att de idag samarbetar med företag såsom Polestar och CTEK.

EnergyHub är grundplattan i ett system som bygger på likspänning. Dess funktion är främst att balansera effekten mellan faserna i en fastighet och ta tillvara på likspänningen som alstras av solceller. Det går också att implementera hårdvara för energilagring och laddning av elbilar i systemet. Syftet är att styra alla energiflöden på ett optimalt sätt för att på så vis kunna sänka kostnaderna. Bland kunderna ser vi medelstora fastigheter – BRF, hyreshus, kontor, skolor och industrier. Ferroamp har även en växande skara privatkunder som har elbilar och villor med solceller.


EnergyHub

– Vi ser våra produkter som legobitar som vi bygger ihop för att få en helhet. Det är då man verkligen ser de ekonomiska och praktiska nyttorna. Med EnergyHub kan en fastighet klara sig på lägre huvudsäkringar och ta tillvara på mer solcellsenergi jämfört med konkurrenternas växelriktare. Med vårt energilager kan toppeffekter minskas så att t.ex. fler elbilar kan laddas snabbare. På sikt kommer energilagret också kunna bidra med reservkraft i händelse av strömavbrott. Allt tack vare vår likspänningsteknik.


Energilagret

Ferroamps teknik har fler fördelar i form av miljö- och kostnadsbesparingar. Likspänningen innebär att energiförflyttningen kräver mindre metall i kablarna. På större installationer kan det ge 20% ytterligare CO2 reduktion. Dessutom står samhället inför en energiomställning när belastningen på elnäten alltjämt ökar. Med sitt system för energi- och effektoptimering är Ferroamps system en möjliggörare i energiomställningen.

Vehicle-to-Everything (V2X)
Vinsten i Inission innovation award var ett viktigt steg. Bolaget fick exponering och hjälp med tillverkning. Därefter har det rullat på. Via en börsnotering 2019 fick Ferroamp kapital för att växa och investera i utveckling och 2020 låg försäljningen på 80 MSEK. Idag är antalet anställda ca 50 och potentiella kunder har ökat genom det växande intresset för elbilar. Nu blickar Björn och Ferroamp framåt. Nyligen meddelade bolaget att de startat ett projekt tillsammans med bl. a. Polestar och CTEK. Baserat på Ferroamps teknikplattform ska de tillsammans utveckla Vehicle-to-Everything (V2X).

– Grundidén med V2X är att skapa tvåvägsöverföring av el och säkra energiflöden mellan fordon, fastigheter, lokal energiproduktion och elnätet. En elbil kan laddas upp och en elbil kan laddas ur för att förse t.ex. en villa med elektricitet. Med V2X skulle de som inte använder så mycket el, t.ex. fritidshus, kunna klara sig helt utan elnät. De kan driva sitt fritidshus med sin elbil. Ur ett energisäkerhetsperspektiv kan elbilen bidra till en hel del.

Björn fortsätter:
– Idag är det dyrt att transportera el och elnätsbolagen har monopol. Men eltransport via elbilar är fortfarande helt oreglerat. Det öppnar upp för intressanta möjligheter, t. ex. en flotta av elbilar kan minska fastigheters effektbehov. Samtidigt kan elbilsägare få en intäkt genom att låta bilens batteri leverera stödtjänster till elnätet.

Ferroamp är ledande inom likspänningsteknik och medan institut forskar i ämnet har Ferroamp redan 2500 likspänningsinstallationer i drift.

– Jag tror att världen svänger men det är elektrifieringen i utvecklingsländerna som är intressantast. Där börjar de från grunden och det är låga kostnader för solceller och vindkraft. Med små medel och likspänning kan man bygga en elrevolution. Jag tror att om man idag skulle nollställa västvärldens elnät och sedan bygga upp det igen, då hade lokala initiativ och likspänningsteknik prioriterats.

Namnet Ferroamp kommer från Björn Jernströms efternamn. På latin heter järn ferrum. Amp kommer från ampere, enheten för ström. Ferroamp.

 

Tidigare vinnare Inission innovation award
2012 Ferroamp (EnergyHub)
2013 Pascal Felique (Eftermonteringslösning för varuautomater
2014 LARA Diagnostics (Instrument för diagnosticering av perifera nervskador)
2016 Simplex Motion (Integrerad servomotor)
2017 H&E Solutions (System som varnar bilister om utryckningsfordons framfart)
2018 Viscando (Sensorteknologi som detekterar fordon, fotgängare och cyklister)
2019 Blixt Tech (Digitala brytare)

Tävla om 1 000 000 kr i Inission innovation award
Klicka här om du vill veta mer om tävlingen och hur man anmäler sig.

Kontaktperson Inission innovation award:
Olle Hulteberg, Marknadschef Inission AB
olle.hulteberg@inission.com

Om Inission
Inission är en lönsam totalleverantör som erbjuder krävande industrikunder i Norden kompletta elektroniska och mekaniska produkter av högsta kvalité. Våra tjänster täcker in hela produktlivscykeln, från utveckling och konstruktion till industrialisering, volymproduktion och eftermarknad. Genom att kombinera detta med logistiktjänster och en produktion baserad på hög flexibilitet, kundanpassning och korta ledtider blir vårt erbjudande mycket konkurrenskraftigt. Inission har produktionsenheter i Stockholm, Västerås, Borås, Munkfors, Malmö, Løkken Verk (Norge), Lohja (Finland), Lagedi och Tallinn (Estland). Inission är noterade på Nasdaq First North Growth Market.