Inission AB (publ) har släppt sin kvartalsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2021. Rapporten i sin helhet: Inission_Q1 2021.pdf

”Inission tar steg i rätt riktning men komponentsituationen oroar.”
/Björn Lifvergren, verkställande direktör

Q1 (1 JANUARI – 31 MARS 2021)

·    Nettoomsättningen uppgick till 232 MSEK (244)
·    EBITA* resultatet uppgick till 10,3 MSEK (7,6)
·    Rörelseresultatet uppgick till 7,9 MSEK (6,3)
·    Soliditet 49% (24%)
·    Vinst per aktie före utspädning 0,31 SEK (0,42)
·    Vinst per aktie efter utspädning 0,31 SEK (0,42)

För mer information kontakta:
Björn Lifvergren, verkställande direktör Inission AB
+46 703 22 63 23
bjorn.lifvergren@inission.com

Denna information är sådan information som Inission AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 maj 2021 kl. 08:00 CET.

Om Inission
Inission är en lönsam totalleverantör som erbjuder krävande industrikunder i Norden kompletta elektroniska och mekaniska produkter av högsta kvalité. Våra tjänster täcker in hela produktlivscykeln, från utveckling och konstruktion till industrialisering, volymproduktion och eftermarknad. Genom att kombinera detta med logistiktjänster och en produktion baserad på hög flexibilitet, kundanpassning och korta ledtider blir vårt erbjudande mycket konkurrenskraftigt. Inission har produktionsenheter i Stockholm, Västerås, Borås, Munkfors, Malmö, Løkken Verk (Norge), Lohja (Finland), Lagedi och Tallinn (Estland). Inission är noterade på Nasdaq First North Growth Market med Nordic Certified Adviser AB (info@certifiedadviser.se, +46 707 94 90 73) som certified adviser. Bolagets rapporter arkiveras under: https://www.inission.com/investor/.

Inission AB: org.nr 556747-1890, Lantvärnsgatan 4, 652 21 Karlstad