Inission Stockholm har sedan i april en ny produktionschef. Han heter Richard Strandman och kommer senast från rollen som produktionschef på Enics. Richard har under större delen av sin karriär jobbat inom tillverkningsindustrin och i flera olika roller. Med sitt driv och intresse för förbättringsarbete hoppas han kunna bidra till Inission Stockholms fortsatta utveckling.

 

Richard är uppväxt i Västerås och började jobba i tidig ålder. Han började som montör och gick sedan vidare till lagerchef på samma företag.

– Efter tre år som lagerchef fick jag chansen att testa på rollen som produktionsledare med ansvar för ca 80–90 medarbetare. Som produktionsledare blev jag involverad i förbättringsprojekt och genom Produktionslyftet kom jag i kontakt med LEAN. Sedan dess har projekt för att maximera kundnyttan legat mig varmt om hjärtat.

Efter några år fick Richard chansen att bredda sitt kompetensområde när han erbjöds rollen som key account manager på ett annat bolag. Sedan dess har Richard jobbat som teknikchef, key account manager igen och nu senast som produktionschef på Enics.

– Jag gillar ansvar, ha koll, att kunna påverka och bidra. Det är det som har drivit mig. Inte titlarna i sig. Att ha fått jobba inom marknad, teknik och produktion har varit nyttiga erfarenheter.

För Richard är det viktigt att verksamheterna han jobbar inom är lönsamma, att funktioner utvecklas och att kvalitén säkerställs.

– För att bli framgångsrika behöver vi tydliga och kompetenta ledare som kan styra verksamheten mot de mål som satts upp. Samarbete ska genomsyra hela verksamheten. Med det i åtanke är det extra intressant att Inission redan har ett väl utvecklat verksamhetssystem i form av Inspirit, som är baserat på LEAN, principer och värderingar.

Vad är dina första intryck av Inission?
– Jag gillar att det är ett entreprenörsdrivet företag. Idéer och förbättringsförslag uppmuntras och det finns potential att utveckla verksamheten. Jag har fått bra kontakt med mina medarbetare och vi har en ledning som vill framåt.

Vad är dina bästa egenskaper?
– Jag är positiv lagspelare med attityden att allt går att lösa. Jag vill framåt, är beredd att ta risker och ger aldrig upp.

Hur ser en dag på Inission ut för dig?
– Dagen inleds med styrningsmöten för att sätta tempo och få en överblick över dagens leveranser. Resterande tid spenderas på bland annat förbättringsprojekt och strategiarbeten.

 

För mer information:
Richard Strandman, Production Manager Inission Stockholm
richard.strandman@inission.com
076-724 56 79

Om Inission
Inission är en lönsam totalleverantör som erbjuder krävande industrikunder i Norden kompletta elektroniska och mekaniska produkter av högsta kvalité. Våra tjänster täcker in hela produktlivscykeln, från utveckling och konstruktion till industrialisering, volymproduktion och eftermarknad. Genom att kombinera detta med logistiktjänster och en produktion baserad på hög flexibilitet, kundanpassning och korta ledtider blir vårt erbjudande mycket konkurrenskraftigt. Inission har produktionsenheter i Stockholm, Västerås, Borås, Munkfors, Malmö, Løkken Verk (Norge), Lohja (Finland), Lagedi och Tallinn (Estland). Inission är noterade på Nasdaq First North Growth Market.

www.inission.com