På årsstämman den 6 maj 2021 beslutade stämman om uppdelning av aktier (s.k. aktiesplit) villkor 3:1 genom att varje aktie delas upp i tre aktier av samma aktieslag som tidigare. Stämman bemyndigade styrelsen att besluta om avstämningsdag för uppdelningen av aktierna.

Den 16 juni beslutade Inissions styrelse följande körschema inför aktiesplit:

29 juni – Sista dag för handel med aktier innan aktiesplit. ISIN (International Securities Identification Number) kod SE0009889678.

30 juni – Första dag för handel efter aktiesplit. Aktien får därmed den nya ISIN-koden, SE0016275069.

1 juli – Avstämningsdag.

Uppdelningen av aktier kommer att innebära att antalet aktier i bolaget ökar från 6 002 665 st till 18 007 995 st, varav 2 400 012 A-aktier och 15 607 983 B-aktier. Uppdelningen påverkar inte bolagets aktiekapital utan medför att aktiens kvotvärde ändras från 0,125 kronor till 0,0417 kronor.

Kommuniké från Årsstämman den 6 maj 2021 i sin helhet

För mer information:
Fredrik Berghel, styrelseordförande Inission AB
+46 732 02 22 10
fredrik.berghel@inission.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 juni 2021 kl. 16:00 CET.

Om Inission
Inission är en lönsam totalleverantör som erbjuder krävande industrikunder i Norden kompletta elektroniska och mekaniska produkter av högsta kvalité. Våra tjänster täcker in hela produktlivscykeln, från utveckling och konstruktion till industrialisering, volymproduktion och eftermarknad. Genom att kombinera detta med logistiktjänster och en produktion baserad på hög flexibilitet, kundanpassning och korta ledtider blir vårt erbjudande mycket konkurrenskraftigt. Inission har produktionsenheter i Stockholm, Västerås, Borås, Munkfors, Malmö, Løkken Verk (Norge), Lohja (Finland), Lagedi och Tallinn (Estland). Inission är noterade på Nasdaq First North Growth Market med Nordic Certified Adviser AB (info@certifiedadviser.se, +46 707 94 90 73) som certified adviser. Bolagets rapporter arkiveras under: www.inission.com/investor-relations.

Inission AB: org.nr 556747-1890, Lantvärnsgatan 4, 652 21 Karlstad