Inission AB (publ) har släppt sin kvartalsrapport för perioden 1 april – 30 juni 2021. Rapporten i sin helhet: Inission Q2 2021.pdf

”Komponentbristen bidrog till ett svagare kvartal”
/Björn Lifvergren, verkställande direktör

Q2 (1 APRIL – 30 JUNI 2021)

· Nettoomsättningen uppgick till 258 MSEK (284)
· EBITA* resultatet uppgick till 10,8** MSEK (19,2)
· Justerat rörelseresultatet uppgick till 8,6** MSEK (16,9)
· Soliditet 46,9% (29,3%)
· Vinst per aktie före utspädning -0,81 SEK (2,22)
· Vinst per aktie efter utspädning -0,80 SEK (2,23)

FÖRSTA HALVÅRET (1 JANUARI – 30 JUNI 2021)

· Nettoomsättningen uppgick till 489 MSEK (528)
· EBITA* resultatet uppgick till 21,2** MSEK (26,8)
· Justerat rörelseresultatet uppgick till 16,5** MSEK (23,3)
· Soliditet 46,9% (29,3%)
· Vinst per aktie före utspädning -0,50 SEK (2,66)
· Vinst per aktie efter utspädning -0,50 SEK (2,64)

* EBITA – rörelseresultat med justering för goodwillavskrivningar
** Redovisning exklusive Enedos påverkan på EBITA och rörelseresultat med -9,5 MSEK för att få jämförbarhet mot tidigare perioder.

För mer information kontakta:
Björn Lifvergren, verkställande direktör Inission AB
+46 703 22 63 23
bjorn.lifvergren@inission.com

Denna information är sådan information som Inission AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 augusti 2021 kl. 08:00 CET.

Om Inission
Inission är en lönsam totalleverantör som erbjuder krävande industrikunder i Norden kompletta elektroniska och mekaniska produkter av högsta kvalité. Våra tjänster täcker in hela produktlivscykeln, från utveckling och konstruktion till industrialisering, volymproduktion och eftermarknad. Genom att kombinera detta med logistiktjänster och en produktion baserad på hög flexibilitet, kundanpassning och korta ledtider blir vårt erbjudande mycket konkurrenskraftigt. Inission har produktionsenheter i Stockholm, Västerås, Borås, Munkfors, Malmö, Løkken Verk (Norge), Lohja (Finland), Lagedi och Tallinn (Estland). Inission är noterade på Nasdaq First North Growth Market med Nordic Certified Adviser AB (info@certifiedadviser.se, +46 707 94 90 73) som certified adviser. Bolagets rapporter arkiveras under: https://www.inission.com/investor/.

Inission AB: org.nr 556747-1890, Lantvärnsgatan 4, 652 21 Karlstad