Styrelsen för Inission AB och Björn Lifvergren har tillsammans kommit överens om att Björn ska lämna rollen som Inissions VD, en roll som han förtjänstfullt innehaft sedan april 2017. Styrelsen har därmed inlett en rekryteringsprocess för att hitta en ny VD.

– Jag vill varmt tacka Björn för hans insatser då han genomfört stora och viktiga förändringar som positionerat Inission mycket väl inför framtiden. Styrelsen har tillsammans med Björn gjort bedömningen att det nu är rätt tid att hitta en ny VD som kan fortsätta utveckla bolaget i enlighet med strategin, säger Fredrik Berghel styrelseordförande i Inission.

– Jag är stolt över mina medarbetares engagemang och den utveckling Inission har haft under mina dryga fyra år vid rodret, där omsättningen fördubblats och lönsamheten ökat, säger Björn Lifvergren.

Björn Lifvergren kommer att vara tillgänglig under en övergångstid för en smidig överlämning till en ny VD. Under tiden, fram tills att en ny VD presenteras, kommer styrelsens ordförande Fredrik Berghel att vara tillförordnad VD för Inission. Vice ordförande Olle Hulteberg har av styrelsen utsetts till Styrelseordförande fram tills nästa bolagsstämma.

För mer information kontakta:
Fredrik Berghel, Styrelseordförande Inission
+46 732 02 22 10
fredrik.berghel@inission.com

Björn Lifvergren, verkställande direktör Inission AB
+46 703 22 63 23
bjorn.lifvergren@inission.com

Denna information är sådan information som Inission AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 september 2021 kl. 13:05 CET.

Om Inission
Inission är en lönsam totalleverantör som erbjuder krävande industrikunder i Norden kompletta elektroniska och mekaniska produkter av högsta kvalité. Våra tjänster täcker in hela produktlivscykeln, från utveckling och konstruktion till industrialisering, volymproduktion och eftermarknad. Genom att kombinera detta med logistiktjänster och en produktion baserad på hög flexibilitet, kundanpassning och korta ledtider blir vårt erbjudande mycket konkurrenskraftigt. Inission har produktionsenheter i Stockholm, Västerås, Borås, Munkfors, Malmö, Løkken Verk (Norge), Lohja (Finland), Lagedi och Tallinn (Estland). Inission är noterade på Nasdaq First North Growth Market med Nordic Certified Adviser AB (info@certifiedadviser.se, +46 707 94 90 73) som certified adviser. Bolagets rapporter arkiveras under: https://www.inission.com/investor/.

Inission AB: org.nr 556747-1890, Lantvärnsgatan 4, 652 21 Karlstad