Inission AB (publ) har släppt sin kvartalsrapport för perioden 1 juli – 30 september 2021. Rapporten i sin helhet: Inission Q3 2021.pdf

Q3 (1 juli – 30 september 2021)
· Nettoomsättningen uppgick till 226 MSEK (252)
· EBITA* resultatet uppgick till 17,8 MSEK (15,9)
· Justerat rörelseresultatet uppgick till 16,0 MSEK (13,7)
· Soliditet 44,1% (42%)
· Vinst per aktie*** före utspädning 0,66 SEK (0,57)
· Vinst per aktie*** efter utspädning 0,66 SEK (0,56)

Nio månader (1 januari – 30 september 2021)
· Nettoomsättningen uppgick till 716 MSEK (780)
· EBITA* resultatet uppgick till 38,9** MSEK (42,7)
· Justerat rörelseresultatet uppgick till 32,5** MSEK (36,9)
· Soliditet 44,1% (42%)
· Vinst per aktie*** före utspädning 0,50 SEK (1,45)
· Vinst per aktie*** efter utspädning 0,50 SEK (1,44)

* EBITA – rörelseresultat med justering för goodwillavskrivningar
** Redovisning exklusive Enedos påverkan på EBITA och rörelseresultat med -9,5 MSEK för att få jämförbarhet mot tidigare perioder
*** Jämförelsevärden justerade för per 1 juli 2021 genomförd aktiesplit 3:1

För mer information kontakta:
Fredrik Berghel, verkställande direktör Inission AB
fredrik.berghel@inission.com
+46 732 02 22 10

Denna information är sådan information som Inission AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 november 2021 kl. 08:00 CET.

Om Inission
Inission är en lönsam totalleverantör som erbjuder krävande industrikunder i Norden kompletta elektroniska och mekaniska produkter av högsta kvalité. Våra tjänster täcker in hela produktlivscykeln, från utveckling och konstruktion till industrialisering, volymproduktion och eftermarknad. Genom att kombinera detta med logistiktjänster och en produktion baserad på hög flexibilitet, kundanpassning och korta ledtider blir vårt erbjudande mycket konkurrenskraftigt. Inission har produktionsenheter i Stockholm, Västerås, Borås, Munkfors, Malmö, Løkken Verk (Norge), Lohja (Finland), Lagedi och Tallinn (Estland). Inission är noterade på Nasdaq First North Growth Market med Nordic Certified Adviser AB (info@certifiedadviser.se, +46 707 94 90 73) som certified adviser. Bolagets rapporter arkiveras under: www.inission.com/investor-relations.

Inission AB: org.nr 556747-1890, Lantvärnsgatan 4, 652 21 Karlstad