Den 7 april 2021 meddelade Inission AB (publ) att bolaget, genom en riktad nyemission, blir den största aktieägaren i det Nasdaq Helsinki Oy-noterade bolaget Enedo Plc med ett innehav om cirka 49,6%.

Inission har idag den 26 november tecknat ett brygglåneavtal på 1 MEUR med Enedo. Parterna kan senare komma överens om att höja brygglånets kapitalbelopp upp till 2 MEUR. Brygglåneavtalet beviljas för rörelsekapitaländamål i avvaktan på att Enedo slutför sina förhandlingar om ett lånearrangemang med ett finansinstitut. Brygglånet förfaller på Inissions krav, som inte ska ställas före ikraftträdandet av ovan nämnda lånearrangemang, förutsatt att det sker senast den 31 december 2021.

Enedo har meddelat marknaden om brygglåneavtalet i ett separat börsmeddelande.


För mer information kontakta:

Fredrik Berghel, verkställande direktör Inission AB
fredrik.berghel@inission.com
+46 732 02 22 10

Denna information är sådan information som Inission AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 november 2021 kl. 13:05 CET.

 

Om Inission
Inission är en lönsam totalleverantör som erbjuder krävande industrikunder i Norden kompletta elektroniska och mekaniska produkter av högsta kvalité. Våra tjänster täcker in hela produktlivscykeln, från utveckling och konstruktion till industrialisering, volymproduktion och eftermarknad. Genom att kombinera detta med logistiktjänster och en produktion baserad på hög flexibilitet, kundanpassning och korta ledtider blir vårt erbjudande mycket konkurrenskraftigt. Inission har produktionsenheter i Stockholm, Västerås, Borås, Munkfors, Malmö, Løkken Verk (Norge), Lohja (Finland), Lagedi och Tallinn (Estland). Inission är noterade på Nasdaq First North Growth Market med Nordic Certified Adviser AB (info@certifiedadviser.se, +46 707 94 90 73) som certified adviser. Bolagets rapporter arkiveras under: www.inission.com/investor-relations.

Inission AB: org.nr 556747-1890, Lantvärnsgatan 4, 652 21 Karlstad