Inission Borås har under 2021 genomgått stora förändringar vad gäller bolagets strategi och organisation. För närvarande bedrivs ett omställningsprojekt som förväntas vara klart under första kvartalet 2022 och därefter går bolaget in i en ny fas med löpande affärsverksamhet igen. Av den anledningen är det lämpligt att en ny VD tar vid och långsiktigt bygger vidare utifrån den nya strategi bolaget har. Som ny VD för Inission Borås har Inissions styrelse valt Carl Lidén, Inission Malmös nuvarande VD.

– Vi ser stora fördelar med att ha samma VD på våra fabriker i Borås och Malmö. Det kommer att gynna kontinuerligt samarbete. Dessutom finns det då bra förutsättningar att vid behov fördela arbetet och på bästa sätt skapa flexibilitet och redundans. Tillsammans kommer Inission Borås och Inission Malmö hjälpa våra kunder i södra Sverige på ett utmärkt sätt, säger Fredrik Berghel VD Inission AB.

Carl Lidén tar över rollen som VD på Inission Borås den 1 januari 2022. Samtidigt återgår Inission Borås nuvarande VD Håkan Rååd till koncernledningen för att arbeta med strategiska frågor.

– Jag ser fram emot att ta mig an uppgiften att leda och utveckla Inission Borås på bästa sätt, säger Carl Lidén.

 

För mer information kontakta:
Fredrik Berghel, verkställande direktör Inission AB
fredrik.berghel@inission.com
+46 732 02 22 10

Om Inission
Inission är en lönsam totalleverantör som erbjuder krävande industrikunder i Norden kompletta elektroniska och mekaniska produkter av högsta kvalité. Våra tjänster täcker in hela produktlivscykeln, från utveckling och konstruktion till industrialisering, volymproduktion och eftermarknad. Genom att kombinera detta med logistiktjänster och en produktion baserad på hög flexibilitet, kundanpassning och korta ledtider blir vårt erbjudande mycket konkurrenskraftigt. Inission har produktionsenheter i Stockholm, Västerås, Borås, Munkfors, Malmö, Løkken Verk (Norge), Lohja (Finland), Lagedi och Tallinn (Estland). Inission är noterade på Nasdaq First North Growth Market med Nordic Certified Adviser AB (info@certifiedadviser.se, +46 707 94 90 73) som certified adviser. Bolagets rapporter arkiveras under: www.inission.com/investor-relations.

Inission AB: org.nr 556747-1890, Lantvärnsgatan 4, 652 21 Karlstad