Den 21 januari 2022 meddelade Inission AB (”Inission”) att bolaget, genom sitt helägda dotterbolag Inission Lohja Oy, tecknat ett avtal om att förvärva 100% av MLB Electronics Oy (“MLB”). Idag, den 31 januari, har Inission slutfört förvärvet av 100% av aktierna.

Förvärvet skedde i enlighet med transaktionsavtalet. MLB kommer att konsolideras in i Inissions finansiella rapportering från och med februari 2022.

– MLB och Inission Lohja passar varandra perfekt. Vi ser fram emot de synergier som dessa två organisationer kommer att tillföra varandra i form av mer kapacitet och resurser, höjd kompetens och ett bredare erbjudande. Tillsammans kommer bolagen att utgöra en solid grund för vår tillväxt på EMS-marknaden i Finland, säger Fredrik Berghel VD Inission.

Om MLB
MLB grundades 1977 och är ett EMS-företag (Electronics Manufacturing Services) med 45 anställda baserat i Lohja, Finland. År 2021 omsatte MLB 6,9 MEUR med EBITDA på 0,6 MEUR. Kundportföljen är väl fördelad och inkluderar kunder inom industri, medicinteknik och instrument.

Relaterat: Inission växer i Finland genom förvärvet av MLB Electronics Oy – Inission

För mer information kontakta:
Fredrik Berghel, VD Inission
+46 732 02 22 10
fredrik.berghel@inission.com

Om Inission
Inission är en lönsam totalleverantör som erbjuder krävande industrikunder i Norden kompletta elektroniska och mekaniska produkter av högsta kvalité. Våra tjänster täcker in hela produktlivscykeln, från utveckling och konstruktion till industrialisering, volymproduktion och eftermarknad. Genom att kombinera detta med logistiktjänster och en produktion baserad på hög flexibilitet, kundanpassning och korta ledtider blir vårt erbjudande mycket konkurrenskraftigt. Inission har produktionsenheter i Stockholm, Västerås, Borås, Munkfors, Malmö, Løkken Verk (Norge), Lohja (Finland), Lagedi och Tallinn (Estland). Inission är noterade på Nasdaq First North Growth Market med Nordic Certified Adviser AB (info@certifiedadviser.se, +46 707 94 90 73) som certified adviser. Bolagets rapporter arkiveras under: www.inission.com/investor-relations.

Inission AB: org.nr 556747-1890
Lantvärnsgatan 4,
652 21 Karlstad