Får inte publiceras eller distribueras, helt eller delvis, direkt eller indirekt, i eller in i Australien, Kina, Hongkong, Japan, New Zeeland, Singapore, Sydafrika eller USA, eller i någon annan jurisdiktion där erbjudandet skulle vara förbjudet enligt tillämplig lag.

Inission AB (”Inission” eller ”Budgivaren”) inledde den 8 september ett obligatoriskt offentligt budpliktserbjudande med syftet att köpa alla emitterade och utestående aktier i Enedo Plc (”Enedo”) som inte innehas av Inission eller Enedo ( ”Erbjudandet”). Acceptperioden enligt Erbjudandet började den 8 september 2022 kl. 8.30 (svensk tid) och löpte ut den 29 september 2022 kl. 15.00. (svensk tid).

Enligt de preliminära resultaten av Erbjudandet representerar de aktier som lämnats i Erbjudandet cirka 15,35% av samtliga aktier och röster i Enedo. Tillsammans med de aktier som Inission redan innehar i Enedo, representerar detta sammanlagt cirka 95,78% av alla aktier och röster i Enedo.

Inission kommer att bekräfta och tillkännage de slutliga resultaten av Erbjudandet omkring den 3 oktober 2022.

Inission AB

För mer information kontakta:
Fredrik Berghel, verkställande direktör Inission AB
fredrik.berghel@inission.com
+46 732 02 22 10

Denna information är sådan information som Inission AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 september 2022 kl. 14:00 CET.

Relaterade artiklar:
Idag öppnar Inission AB sitt offentliga budpliktserbjudande för alla aktier i Enedo Plc
Inission AB publicerar obligatoriskt offentligt erbjudande för alla aktier i Enedo Plc
Inission AB:s ägande i Enedo Plc har ökat till 80.43 procent

Om Inission
Inission är en lönsam totalleverantör som erbjuder krävande industrikunder i Norden kompletta elektroniska och mekaniska produkter av högsta kvalité. Våra tjänster täcker in hela produktlivscykeln, från utveckling och konstruktion till industrialisering, volymproduktion och eftermarknad. Genom att kombinera detta med logistiktjänster och en produktion baserad på hög flexibilitet, kundanpassning och korta ledtider blir vårt erbjudande mycket konkurrenskraftigt. Inission har produktionsenheter i Stockholm, Västerås, Borås, Munkfors, Malmö, Løkken Verk (Norge), Lohja (Finland), Lagedi och Tallinn (Estland). Inission är noterade på Nasdaq First North Growth Market med Nordic Certified Adviser AB (info@certifiedadviser.se, +46 707 94 90 73) som certified adviser. Bolagets rapporter arkiveras under: www.inission.com/investor-relations.

Inission AB: org.nr 556747-1890, Lantvärnsgatan 4, 652 21 Karlstad