Fr. v. Jo Nordvoll chef för Inission Løkkens marknadsavdelning tillsammans med Erik Dragset Inission Løkkens VD.

Norska Inission Løkken AS, som sedan 2018 ingår i Inission AB, har tecknat ett tillverkningsavtal med norska NoFence AS värt 70 MNOK över två år. Leveranser förväntas ske under 2023 och 2024.

NoFence är ett norskt bolag som grundades 2011 med syftet att utveckla teknik som gör det enkelt att hålla djur på bete och samtidigt säkerställa god djurvälfärd. Med sin patenterade teknik kan idag bolaget erbjuda två olika produkter, en krage för nötkreatur och en krage för get och får. Boskapen och det virtuella stängslet kontrolleras genom NoFence egenutvecklade app.

Avtalet är en del av NoFence strategi att jobba tätt ihop med sina leverantörer och omfattar kretskorttillverkning, montering till färdiga produkter och leverans av cirka 17000 nötkreaturskragar och 27000 får- och getkragar. Den planerade tillväxten är betydande och det finns en tydlig förväntan från båda parter att vidareutveckla samarbetet under de kommande åren.

– Vi är stolta över att NoFence valde Inission som strategisk partner. All vår process- och produktionsutrustning kommer att behövas. Vi står för kretskorttillverkning och montering till färdiga produkter. Dessutom står vi för test och testutveckling och slutligen förpackning och leverans. Vår närhet, vårt tekniska kunnande och vår förmåga att leverera hela värdekedjan var avgörande i utvärderingsprocessen, säger Inission Løkkens VD Erik Dragset.

– NoFence och Inission Løkkens partnerskap går flera år tillbaka och vi ställer höga krav på samarbetet i utvecklingen av konkurrenskraftiga produkter och en effektiv produktionslinje. Viljan att tänka tillsammans med oss ​​som kund, att ständigt arbeta med kostnadsminskningar, förbättringar i värdekedjan och optimering av produkten är avgörande för vår gemensamma framgång. NoFence rustar nu för stark tillväxt och Inission visar att man har ambitionen att följa med oss ​​på denna resa, säger NoFence VD Knut Bentzen.

För mer information om NoFence besök www.nofence.no

För mer information kontakta:
Erik Dragset, VD Inission Løkken AS
erik.dragset@inission.com
+47 901 62 348

Denna information är sådan information som Inission AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 oktober 2022 kl. 08:30 CET.

Om Inission
Inission är en lönsam totalleverantör som erbjuder krävande industrikunder i Norden kompletta elektroniska och mekaniska produkter av högsta kvalité. Våra tjänster täcker in hela produktlivscykeln, från utveckling och konstruktion till industrialisering, volymproduktion och eftermarknad. Genom att kombinera detta med logistiktjänster och en produktion baserad på hög flexibilitet, kundanpassning och korta ledtider blir vårt erbjudande mycket konkurrenskraftigt. Inission har produktionsenheter i Stockholm, Västerås, Borås, Munkfors, Malmö, Løkken Verk (Norge), Lohja (Finland), Lagedi och Tallinn (Estland). Inission är noterade på Nasdaq First North Growth Market med Nordic Certified Adviser AB som certified adviser. Bolagets rapporter arkiveras under: www.inission.com/investor-relations.

Inission AB: org.nr 556747-1890, Lantvärnsgatan 4, 652 21 Karlstad